Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 32, năm 2023 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

07/8

* 7g25: Chào cờ đầu tuần tại HT.TTHC.

* 8g: TTQU làm việc với Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy tại phòng họp BTV.QU.

* 9g: Họp TTQU tại phòng họp BTV.QU.

 

* 14g : Đ/c Nguyễn Bá Thành, Trương Tấn Sơn dự 1 cuộc họp, tại UBND TP

* 14g: Hội nghị thông tin thời sự tháng 8 tại Hội trường A, Trung tâm Chính trị quận (Ban Tuyên giáo ch/bị ND, TM)

Thứ Ba

08/8

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Nguyễn Xuân Tiến cùng thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án 05-ĐA/TU (theo Quyết định số 2081-QĐ/QU ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy) tại Đảng ủy P3 (Đảng ủy P3 chuẩn bị ND)

Mời: Th/viên đoàn kiểm tra, Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy P3.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương nghe báo cáo tiến độ thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, tại PH1 (P.GDĐT, P.NV ch/bị ND báo cáo).

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo về công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai trên địa bàn quận Tân Bình , tại PH2. (PKT chuẩn bị nội dung) Mời: P.KT, P.TCKH, P.QLĐT, BQLDA.

*Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-8g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án Mương Nhật Bản, Kênh A41 (BQLDA, BBTGPM Ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, P.TCKH, UBND P2, P4.

-8g45: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án Dự án xây dựng trường học Tân Sơn  - Trần Thái Tông, Phường 15 (BQLDA ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, BBTGPMB, UBND P15.

-9g30: Nghe báo cáo liên quan đến dự án kênh Tham Lương - Bến Cát -Rạch nước lên (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT,  P.TNMT, Ban BTGPMB, VPĐKĐĐ, UBND P15.

-10g15: Nghe P.QLĐT báo cáo đề xuất đối với 02 chung cư 47 Long Hưng, Phường 7 và 40/1 Tân Phước Phường 8

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.QLĐT (ch/bị nd), P.TNMT, P.TC-KH, Cty DVCI/Q, UBND P7, 8

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Nguyễn Xuân Tiến cùng thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án 05-ĐA/TU (theo Quyết định số 2081-QĐ/QU ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy) tại Đảng ủy P8 (Đảng ủy P8 chuẩn bị ND)

Mời: Th/viên đoàn kiểm tra, Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy P8.

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Tư

09/8

* Tại PH1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 8g: Làm việc với các đơn vị về thanh toán BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (các đơn vị ch/bị ND báo cáo).

Mời:  P.LĐTBXH, P.TCKH, BHXH, UBND 15 phường.

- 9g: Làm việc với các đơn vị về thanh toán BHYT cho học sinh – sinh viên (các đơn vị ch/bị ND báo cáo).

Mời:  P.GDĐT, P.TCKH, BHXH.

* 8g30: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân

Mời: PTNMT, PQLĐT, UBND P5, CNVPĐKĐĐ, BTCD

* Đ/c Nguyễn Xuân Tiến tham dự tập huấn công tác giáo dục lý luận ở cơ sở tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Q3 (02 ngày 9/8/2023 và 10/8/2023)

* Đ/c Thái Thị Lan Chi đi kiểm tra tình hình trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận.

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự Hội nghị “Ngành điện Thành phố gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương” năm 2023 tại HT1 (VP.UB phối hợp VP.QU ch/bị ND, TM).

 

* Tại PH2, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 14g: Hội nghị triển khai Chương trình phát triển thanh niên quận Tân Bình giai đoạn 2023-2030 và KH thực hiện Chương trình phát triển thanh niên quận Tân Bình giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch Quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023 (P.NV ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên Tổ giúp việc chương trình phát triển thanh niên  QTB giai đoạn 2023-2030; UBND 15 phường.

 

-15g30: Làm việc với các đơn vị về việc tổ chức các hoạt động ti công viên Hoàng Văn Thụ.

Mời: P.VHTT, P.TCKH, Cty DVCI, Quận Đoàn, Hội LHPN/Q, Hội CCB/Q.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự buổi làm việc của UBND/TP với Bộ Giao thông vận tải về các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp nghe PTCKH báo cáo về tình hình hoạt động KTTT trên địa bàn quận Tân Bình , tại PH1.(P.TCKH ch/bị ND, VPUB gửi TM)

Thứ Năm

10/8

* 7g: BCH Công đoàn khối Đảng tổ chức cho cán bộ, công chức lấy mẩu khám sức khỏe tại Phòng họp các Ban Quận ủy (lưu ý: CBCC không ăn sáng).

* 8g: TTQU, TTUB, lãnh đạo Ban Dân vận QU dự họp mặt kỷ niệm 62 năm “Thảm họa da cam Việt Nam” (10/8/1961 -10/8/2023) và sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội nạn nhân chất độc da cam quận tại Hội trường UB.MTTQVN/Q (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin/Q ch/bị ND, TM).

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 144 tại HTQU.

* Đ/c Nguyễn Xuân Tiến tham dự tập huấn công tác giáo dục lý luận ở cơ sở tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Q3.

 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo về công tác tổ chức  hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sông nước TPHCM lần 1 năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình tại PH2 (P.VHTT ch/bị ND, Mời: P.VHTT, PKT, PTCKH, P.GDĐT, PYT, P.TNMT, HLHPN, LĐLĐ, QĐ, TTVHTT

*10g30: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo việc di dời CLB Bida trước nhà số 9 Phạm văn Hai, Phường 1, tại PH1

Mời: UBND P1, PTCKH, PQLĐT, TTVH, BTCD

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long, đ/c Nguyễn Xuân Tiến cùng thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án 05-ĐA/TU (theo Quyết định số 2081-QĐ/QU ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy) tại Đảng ủy P14 (Đảng ủy P14 chuẩn bị ND)

Mời: Th/viên đoàn kiểm tra, Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy P14.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P15.

-14g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản (các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

- 15g30: Nghe P.QLĐT (Đội QLĐT) báo cáo việc xử lý đối với căn nhà tại địa chỉ số 203/1 đường Võ Thành Trang, Phường 11

Mời:  Đội TTĐB, UBND P11, Phòng Tư pháp

* Đ/c Thái Thị Lan Chi đi kiểm tra tình hình trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận.

Thứ Sáu
11/8

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* 8g: TTQU, TTUB dự hội nghị báo cáo chuyên đề “Hình tượng người chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam trong âm nhạc” tại Trung tâm chính trị quận (Ban Tuyên giáo ch/bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ Phụ nữ trên địa bàn QTB năm 2023 tại HT TTHC (P.LĐTBXH ch/bị ND, TM).

*Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe Phòng TCKH báo cáo việc bố trí trụ sở tạm cho công an quận Tân Bình trong thời gian xây dựng mới trụ sở và trụ sở làm việc mới của Phòng Giáo dục đào tạo.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), CA/Q, P.TCKH, P.QLĐT, P.GDĐT, P.TNMT, BQLDA

- 9g: Nghe P.TCKH báo cáo đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự phường trên địa bàn quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), BCH QS/Q, P.TCKH, P.QLĐT, BQLDA, UBND P4, P7, P8, P12, P14

-9g45: Nghe Phòng TCKH báo cáo pháp lý liên quan đến việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà số 34 đường Bành Văn Trân, P7 và nhà số 15/18 đường Lộc Vinh, P6

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, UBND P6, P7

 

8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện chữ ký số, mời PVHTT, VPUB (các đơn vị cùng chuẩn bị nội dung) tại PH1

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe PQLĐT báo cáo liên quan đến nhà, đất số 9 đường Tự Cường, phường 4 

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); TTQ, P.TNMT, P.TP, P.TCKH,  VPĐKĐĐ CNTB, Cty DVCI, UBND P4

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), UBND P15--15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo việc phối hợp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Cụm biệt động 679 hy sinh tại Bộ tổng tham mưu Sài Gòn

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); P.VHTT, P.TCKH, UBND P2

* Đ/c Thái Thị Lan Chi đi kiểm tra tình hình trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận.

 

Thứ Bảy

12/8

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

13/8

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

* 7g30: TTUB tham dự  “Ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2023-2024” tại Nhà Văn hoá Lao động

* 8g: TT.QU, TT.UB, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo dự Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) tại Hội trường A - Nhà Văn hóa Lao động/Q (Liên đoàn Lao động/Q chuẩn bị ND, TM)

 

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA