Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 31, năm 2023 (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

31/7

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại Trụ sở UBND Thành phố.

* Tại PH2, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

-  9g: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận.

-  9g30: Họp Đảng ủy.

Mời: Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó CN UBKT Đảng ủy.

* 9g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần Lễ hội Sông nước Thành phố (theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố) tại Phòng họp A , Sở Du lịch (số 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3).

*9g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về một nội dung tại PH1.

Mời: P.TNMT, P.NV, P.QLĐT, BTT.UBMTTQVN/Q

*14g: Họp Tập thể UBND/Q thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở tháng 8 năm 2023 tại HT.QU (Ban Dân vận chuẩn bị ND, TM).

Thứ Ba

01/8

* 8g: Họp TT.QU tại phòng họp BTV.QU.

*Tại HT1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo việc cấp GCN thửa đất tại địa chỉ số: 21/1 đường Trường Sơn, phường 4

Mời: PQLĐT, PTNMT, CNVPĐKĐĐ, BTCD, UBND P4

- 8g45: Nghe báo cáo về trường hợp số 3/10 đường Đồ Sơn phường 4 thuộc dự án kênh A41.

Mời: BBTGPMB, PTNMT, PQLĐT, ĐTTĐB, CN.VPĐKĐĐ, UBND P4.

- 9g30: Nghe Cty DVCI báo cáo liên quan đến nhà, đất số 460 CMT8, P4.

Mời: Phòng TCKH, P.TNMT, CTy DVCI, UBND P4

- 10g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo việc thu hồi phần diện tích nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà 521/23 đường Hoàng văn Thụ, P4.

Mời: Cty DVCI, Đội TTĐB/Q, UBND P4.

- 10g30: Nghe Cty DVCI báo cáo liên quan đến tiến độ khởi kiện Cty CP Đức Khải Tân Bình yêu cầu thanh toán công nợ.

Mời: P.TP, BBTGPMB, P.QLĐT.

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương, đ/c Trần Đức Phương họp Tổ chỉ đạo công tác tổ chức chương trình đi bộ đồng hành Vì người nghèo tại HT UBMTTQVN/Q (MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì cuộc họp nghe P.VHTT báo cáo việc tham mưu tổ chức  hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2023 trên địa bàn quận tại PH2 (P.VHTT ch/bị ND, VPUB gửi TM).

* 10g: TTUB dự nghe Đoàn Thanh tra ngân sách Thành phố thông qua kết quả thanh tra tại PH1.

Mời: P.TCKH, P.TNMT, BQLDA, ĐTXDKV, BBTGPMB, CTy TNHH MTV DVCI/Q.

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe PQLĐT báo cáo liên quan đến nhà, đất số 9 đường Tự Cường, phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q); TTQ, P.TNMT, P.TP, P.TCKH,  VPĐKĐĐ CNTB, Cty DVCI, UBND P4

-14g45: Nghe P.QLĐT báo cáo việc phối hợp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Cụm biệt động 679 hy sinh tại Bộ tổng tham mưu Sài Gòn

Mời: P.QLĐT (ch/bị nd), P.VHTT, P.TCKH, UBND P2

-15g30: Nghe Phòng TCKH báo cáo pháp lý liên quan đến việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà số 34 đường Bành Văn Trân, P7 và nhà số 15/18 đường Lộc Vinh, P6

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.QLĐT, TP, UBND P6, P7

-16g: Nghe Phòng TCKH báo cáo liên quan đến nhà, đất số 334 (số cũ 11) đường  Âu Cơ, phường 10.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, Cty DVCI, UBND P10.

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 220-KH/QCDC và Kế hoạch số 221-KH/QCDC của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quận tại Phòng họp các Ban QU (Ban Dân vận ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ Tư

02/8

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 8 tại Phòng họp BTV.QU (BCH.QS/Q ch/bị ND, TM).

* 9g: Đ/c Nguyễn Bá Thành đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại tại PH1 (BTCD chbị TM)

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 1 và tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 221-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trường TH Bành Văn Trân và Trường TH Chi Lăng (Trường TH Bành Văn Trân và Trường TH Chi Lăng ch/bị ND).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 1 và tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 221-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trường THCS Tân Bình và Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ (Trường THCS Tân Bình và Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ chuẩn bị ND).

Thứ Năm

03/8

* 8g30: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 143 tại HT.QU.

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hội nghị tập huấn chuyên đề “Công tác khoa giáo ở cơ sở” tại Hội trường A, Trung tâm Chính trị quận.

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì cuộc họp về  công tác quản lý nhà nước đối với chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn quận tại PH1 (P.KT ch/bị ND).

Mời: PKT, PTP, PTCKH.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn tiếp công dân, tại trụ sở BTCD (BTCD chuẩn bị TM)

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 1 và tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 221-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trường Mầm non 11 và Trường Mầm non 1 (Trường Mầm non 11 và Trường Mầm non 1 ch/bị ND).

Thứ Sáu
04/8

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng 167 nghe báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận tại HT1 (P.TCKH ch/bị ND, VPUB phát hành GM)

Mời: Thành viên Hội đồng 167

 

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi cùng các thành viên tổ 1 và tổ 2 kiểm tra theo Kế hoạch số 221-KH/QCDC ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến và Trường Mầm non 2 (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến và Trường Mầm non 2 chuẩn bị ND).

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe P.QLĐT báo cáo xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án Bảy Hiền Tower, số 9 Phạm Phú Thứ, P11, quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, UBND P11

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất 446 - 448 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), PTNMT, P.TCKH, BQLDA, UBND P4

-15g30: Nghe P.QLĐT báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất 353 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), PTNMT, P.TCKH, UBND P1

Thứ Bảy

05/8

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự hội nghị thông tin thời sự quý 2 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, tuyên dương thực hiện Chỉ thị 05 tại HT.QU (Đảng ủy Doanh nghiệp quận chuẩn bị ND, TM).

 

Chủ nhật

06/8

* TTQU (đ/c đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA