Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VÀ THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Tuần 29, năm 2023 (từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

17/7

* 7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* 10g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp làm việc về công tác hạch toán các khoản thu trong thời gian học hè tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại HT1 (P.GDĐT ch/bị ND, TM các  trường).

Mời: Lãnh đạo P.GDĐT, P.TC-KH, Thanh tra quận; Hiệu trưởng, kế toán các trường Mầm non.

* 14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Ba

18/7

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự họp BCĐ 35 Quận ủy tại Phòng họp các Ban Quận ủy  (Ban Tuyên giáo chuẩn bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ 16, sơ kết công tác Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 tại HT Công an quận.

* Tại HT1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

-  8g: Hội nghị sơ kết hoạt động hè 2023 (Quận Đoàn ch/bị ND, TM).

-  9g30: Họp Ban Chỉ đạo huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 (P.GDĐT, VPUB ch/bị ND).

Mời: Thành viên BCĐ (lãnh đạo P.GDĐT, CVPUB, TP.NV, TP.TCKH, đ/c Hùng-Phó CA/Q) và thành viên tổ giúp việc BCĐ.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, 15.

- 8g45: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản (các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

- 10g: Nghe Cty TNHH MTV DVCI báo cáo việc bàn giao căn hộ tái định cư tại Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ đối với ông Nguyễn Thanh Sơn

Mời: P.TP, P.QLĐT, Ban BTGPMB, UBND P2

- 10g30: Nghe Phòng QLĐT báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nhà nước (theo yêu cầu của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng nhà nhà nước có thuôc trường hợp không được bán theo Điều 62 Nghị định 99 hay không).

Mời: Phòng TNMT, P.TCKH, P.VHTT, Cty DVCI.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp đánh giá hoạt động Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quận tại PH2 (P.VHTT ch/bị ND, VPUB ch/bị TM).

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và Chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy P3 tại UBND P3 (Đảng ủy P3 chuẩn bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể quận tại PH.BTV.QU (ĐU.CQĐĐT ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

Thứ Tư

19/7

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự hội nghị Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận mở rộng, chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Chỉ đạo công tác tôn giáo 15 phường” tại HT.QU (Ban Dân vận chuẩn bị ND, VP.QU phát hành TM).

* 7g30: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM” năm 2023 tại HT TTHC (Ban Tuyên giáo chuẩn bị ND, TM).

* 8g:  Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM).

* 8g: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải năm 2023 tại HT Trung tâm Chính trị quận (P.TP ch/bị ND, TM).

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung của Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 23-CT/TU

Mời: P.QLĐT (Đội QLTTĐT), P.NV, Đội TTĐB, VP.UBND/Q

- 8g45: Nghe Phòng TNMT báo cáo việc liên quan đến nhà, đất số 958/65 đường Lạc Long Quân, P8

Mời: P.GD&ĐT, Hiệu trưởng trường Trần Văn Ơn, Phòng NV, P.TP, P.TCKH, Phòng QLĐT, UBND P8

- 9g15: Nghe Phòng TNMT báo cáo công tác thực hiện kiểm tra, rà soát các mặt bằng nhà, đất trống, đất dôi dư, sau bồi thường giải toả của các dự án trên địa bàn quận

Mời: UB.TMTTQVN/Q, P.QLĐT, P.TCKH, P.TP, Cty DVCI, Ban BTGPMB, UBND P.3.

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, lần thứ 141 tại HTQU.

* 14g: Hội nghị báo cáo chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh” tại HT TTHC quận.

Mời: Đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận & Đảng bộ Cơ quan đảng, đoàn thể quận.

* 14g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị công bố Kết luận Thanh tra tại UBND P2 QTB.

Thứ Năm

20/7

* 8g: Hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại HTQU (VP.QU chuẩn bị ND, TM).

* 14g:  Đ/c  Nguyễn Bá Thành chủ trì Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại HT1 (Công an quận ch/bị ND, TM).

Thứ Sáu
21/7

* 8g: Bí thư QU tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* TTQU, đ/c Lê Thị Thu Sương, đ/c Nguyễn Ngọc Phú tham dự hoạt động về nguồn chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) tại Khu Di tích Căn cứ TW Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) (cả ngày).

 

 

Thứ Bảy

22/7

* TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

23/7

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA