Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 7, năm 2023 (từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

13/02

*7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Ba

14/02

*Tại Phòng họp BTVQU:

- 8g30: Đoàn Kiểm tra UBKT/TU làm việc với Đảng ủy Phường 6.

-  10g: Đoàn Kiểm tra UBKT/TU làm việc với UBKT/QU.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến quận xét sáng kiến của các cá nhân năm 2022 tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành làm việc với Thường trực Khối vận 15 phường về chương trình công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức CT-XH, Hội Chữ thập đỏ quận; Trưởng khối vận 15 phường.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn  Sơn chủ trì:

-8g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

-8g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo kênh A41, cải tạo tuyến mương Nhật Bản (các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

- 9g30: Nghe báo cáo về một nội dung

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, BBTGPMB, BQLDA, UBND P6

-10g: Nghe các đơn vị báo cáo việc tham mưu thực hiện Quyêt định số 4631/QĐ-UBND 10/01/2023 của UBND/TP về thu hồi khu đất tại số 112 Hồng Hà, Phường 2, Q.TB

Mời: P.TNMT, CCT, P.TP, UBND P2.

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Phạm Thị Thành chủ trì hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra thực hiện Chương trình 21-CTr/QU ngày 13 tháng 10 năm 2021 của BCH Đảng bộ quận về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh tại Phòng họp BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND)

Mời: Thành viên Đoàn kiểm tra; đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường 2 và Đảng ủy Phường 10

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Ban chỉ đạo 35 Quận ủy tại Phòng họp các Ban Quận ủy (BTGQU ch/bị ND, TM)

Mời: thành viên BCĐ 35 Quận ủy

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe P.TNMT báo cáo danh mục các công trình trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2025 và danh mục các công trình kê  hoạch sử dụng đất năm 2023.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLDA

-14g30: Nghe các Ban Quản lý Dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình báo cáo các phương án triển khai thực hiện dự án cải tạo kênh A41.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB, UBND P4

-15g30:  Nghe Phòng QLĐT báo cáo trình tự thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư P2, quận Tân Bình (thuộc dự án mương Nhật Bản):

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, Ban BTGPMB, Ban QLDA, UBND P2.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp triển khai các dự án Công nghệ thông tin năm 2023 trên địa bàn quận, tại PH1 (VPUB/Q ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, CVP. UBND, Tổ CNTT.

 

Thứ  Tư

15/02

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe P.QLĐT báo cáo, đề xuất việc xem xét giảm quy hoạch lộ giới hẻm 471 đường Phạm Văn Bạch, P15.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, CT.UBND P15, VP.UBND/Q, Ban TCD/Q.

- 9g: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc đề xuất quy hoạch lộ giới hẻm trước nhà số 7/1 đường Trần Thị Trọng, P15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT; VPĐKĐĐ CNTB, UBND P15

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Hội trường Sư đoàn 367 (19A Cộng Hòa P12)

 

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn quận, tại PH1 (VPUB chuẩn bị nội dung)

Mời: CVP UBND/Q, Tổ CNTT, Tổ TH (KSTT)

 

*8g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự họp Đảng ủy Phường 8 (Đảng ủy Phường 8 ch/bị ND, TM)

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét danh hiệu thi đua năm 2022 đối với các tập thể thuộc quận tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

*14g: TTUB/Q dự Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Căn cước công dân; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản pháp luật có liên quan, tại HT TTHC/Q (P.TP ch/bị ND/TM).

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn  Sơn chủ trì:

-14g: Họp một số việc liên quan đến BV dã chiến đa  tầng.

Mời: P.NV, TTYT, P. YT, P.TCKH, BGĐ.BVDC, BV quận TB, VP.UBND/Q

-14g45: Nghe các đơn vị báo cáo phương án thu hồi mặt bằng số 3/1 Trường Sa, Phường 3

Mời: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, Cty DVCI

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận tại Phòng họp các ban quận ủy (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM)

 

Thứ  Năm

16/02

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 121 tại HTQU.

* 10g30: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH2 (Ban TCD/Q chuẩn bị ND, GM)

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp triển khai chương trình điều hành thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa - Xã hội năm 2023, tại HT1 (VPUB ch/bị ND).

Mời: UB.MTTQVN/Q, P.LĐTB&XH, P.YT, P.NV, P.VHTT, P.GD&ĐT, TT.VHTT, TT.GDNN-GDTX, TTYT, BVTB, Trạm chăn nuôi và Thú y liên quận, CA/Q, BCHQS/Q, Hội LHPN/Q, Hội NCT/Q, Hội CTĐ/Q, Hội CCB, Hội KH/Q, LĐLĐ/Q, QĐ, BHXH, PGD NHCSXH, PCT/VX 15P.

* Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

*14g: Đ/c Phạm thị Thành dự họp đảng ủy Phường 5 (Đảng ủy Phường 5 chuẩn bị ND, TM)

 

Thứ  Sáu

17/02

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: BTVQU dự HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và biểu dương bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu tại HT TTHC/Q (Ban TCQU ch/bị ND, VPQU phát hành TM)

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-8g: Nghe các đơn vị báo cáo công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường 10 (P.QLĐT, Đội TTĐB, UBND P10 cùng ch/bị ND, VPUB phát hành GM)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh Thanh tra SXD, P.QLĐT, Đội QLTTĐT, P.TNMT, P.TP, P.NV, TTQ, P.TP, VPĐKCNTB, Đội TTĐB (LĐ Đội và CV phụ trách P10), UBND P10 (CT, PCT/ĐT, CC ĐC-XD)

- 9g: Nghe Phòng Quản lý Đô thị báo cáo đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt bằng của HTX Lý Thường Kiệt tại địa chỉ số 43-45 đường Long Hưng và số 3-5 Phú Hòa, P7, quận Tân Bình

Mời: P.TCKH, P.TP, P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P7.

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận tại Phòng họp BTVQU (Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể ch/bị ND, TM)

*13g30: Đ/c Lê Thị Thu Sương tiếp Đoàn Chi cục DSKHHGĐ (Sở Y tế) thẩm định công tác đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025 tại HTQU (P.YT ch/bị ND)

Mời: P.YT; Trưởng BCĐ công tác DS và phát triển 15P, cán bộ chuyên trách Dân số 15P; Toàn bộ Cộng tác viên dân số của Phường 4, Phường 13.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại HT1 (Ban CHQS/Q ch/bị ND, TM).

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 14g: Nghe báo cáo, đề xuất việc giải quyết đơn của nhà số 365 Trường Chinh, P14.

Mời: Ban BTGPMB, P.TNMT, CN.VPĐKĐĐ, B.TCD, UBND P14.

* 15g: Tiếp công dân.

Mời: Ban BTGPMB, P.TNMT, CN.VPĐKĐĐ, B.TCD, UBND P14.

Thứ Bảy

18/02

*TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

19/02

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại TTHC quận.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA