Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 52, năm 2022 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

19/12

*7g25: Chào cờ đầu tuần.

* 8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* 10g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe báo cáo việc giải quyết đơn liên quan hẻm 2A Bạch Đằng, Phường 2, tại PH1.

Mời: VP.ĐKĐĐ, P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Cty DVCI, UBND P2, Ban TCD/Q.

 

*14g : Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì hội nghị Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận tại phòng họp BTVQU.

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại  PH1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Ba

20/12

*7g: Ban TVQU, TTUB, TT.UBMTTQ, Lãnh đạo các BN, ĐT, UBND 15 phường và đại diện các chức sắc tôn giáo viếng Đài liệt sĩ quận nhân Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), tại Đài Liệt sĩ quận (P.LĐTB&XH ch/bị ND, VPUB gửi TM).

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự HN triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 (theo KH số 4611/KH-UBND ngày 01/12/2022 của UBND/TP) tại Hội trường Thành phố - số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q3.

 

*8g:  TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà); TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự họp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022) tại Nhà thi đấu quận  - số 18 Xuân Hồng P4 (BCHQS ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe báo cáo việc giải quyết đơn tại PH1.

Mời: P.TCKH, P.KT, P.TP, Cty DVCI, VP.UBND/Q, UBND P9, Ban TCD/Q.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Ban BTGPMB báo cáo phương án trình duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá đất ở tính bồi thường của dự án Cải tạo mương Nhật Bản, Phường 2 tại PH2

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TCKH, BQLDA, UBND P29

 

*9g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

 

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp về công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng và quản lý dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống tiêm chủng quốc gia tại HTQU (Các đơn vị dự họp ch/bị ND báo cáo có liên quan của đơn vị)

Mời: Thủ trưởng các đơn vị: P.YT, TTYT, P.GDĐT, BV TB, CA/Q; CT.UBND, Trưởng TYT và Trưởng Công an 15P.

* Tại PH2, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe P.QLĐT báo cáo về phương án tháo dỡ thực hiện quyết định cưỡng chế của chủ đầu tư đối với công trình số 20 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2 

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),, P.QLĐT, Đội TTĐB,  UBND P2.

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND Thành phố ban hành đối với Công ty Tân Hoàng Thắng

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TP, Đội TTĐB,  UBND P15.

 

Thứ  Tư

21/12

*8g:  TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, TT.UBMTTQ/Q thăm, tặng quà cán bộ hưu trí quân đội nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) (Đoàn 1, 2) (P.LĐTBXH ch/bị quà; VPUB, VPQU ch/bị xe)

Mời: Đại diện lãnh đạo: P.LĐTBXH, BCHCA/Q, BCHQS/Q, Hội CCB/Q, Hội LHPN/Q, Quận Đoàn.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH/Q xét phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa năm 2022 tại  PH2 (P.VHTT ch/bị ND)

Mời: Thành viên BCĐ PTTDĐKXDĐSVH quận.

 

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

* 9g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị ND, GM)

 

*14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) tham dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Thành ủy về nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021 – 2030 tại HT UB.MTTQVN/Q (MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về Công ty Chế biến hàng Xuất khẩu Tân Phú, tại PH1 (P.TCKH ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, P.TP, PNV

 

 

 

* Tại PH2, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 14g: Nghe P.QLĐT báo cáo rà soát QH 1/2000 liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Hoa Thám

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, BBTGPMB, UBND P12, P13.

- 15g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo công tác cải tạo, sửa chữa, xây mới chung cư cũ (liên quan đến việc sử dụng các mặt bằng số 3-5 Phú Hòa, 43-45-47 Long Hưng phường 7).

Mời: P.TNMT, P.TCKH, P.TP, Cty DVCI, UBND P7

 

Thứ  Năm

22/12

  • Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 115 tại Hội trường Quận ủy.

 

  • Đ/c Lê Thị Thu Sương họp bàn giao Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức tại Sở Y tế .
  • Tr.P.NV, Tr.P.TCKH; Đ/d BGĐ TTYT/Q cùng dự.

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X tại HT A, Trung tâm chính trị quận (MTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận, tại PH1 (VPUB ch/bị ND).

Mời: PVHTT, PNV, PTCKH, PTP, PLĐTBXH, PGD&ĐT, PQLĐT

* Tại PH2, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Nghe các đơn vị báo cáo việc thi hành bản án hành chính số 278/2021/HC-PT ngày 17/5/2021 của TAND cấp cao liên quan đến khu đất thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 4, Phường 15 của bà Nguyễn Thị Lành.

Mời: P.TP, P.TNMT, CNVPĐKĐD, Ban TCD, UBND P.15

- 14g45: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến nhà số 76A Trần Mai Ninh; nhà số 232/3 Cộng Hòa và cạnh số 37/2B/9 C18 khu K300, phường 12

Mời: P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, P.GD&ĐT, UBND P.12 & Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Khuyến,.

- 15g30: Nghe P.TNMT báo cáo quá trình tạo lập nhà đất của 09 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa tại Đường C12, Phường 13

Mời: P.TNMT (ch/nd), P.QLĐT, Ban BTGPMB, UBND P13

 

Thứ  Sáu

23/12

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp về kết quả thực hiện tổng rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC, CNCH, tại PH1 (CAQ ch/bị ND)

Mời:  CAQ, UBND 15P.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị Đảng ủy CQCQ quận đánh giá tổ chức đảng và đảng viên tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên.

 

* Tại HT1, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-8g: Làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố về tiến độ triển khai việc di dời hạ tầng kỹ thuật thực hiện Dự án Metro 2 (VP/UB phát hành TM)

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, BTCD, UBND P4, P5, P7, P11, P13, P14, P15.

-9g: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA xây dựng nhà ga hành khách T3 và DA xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P13

 

 

* 14g: BTVQU dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 12 tại HT A, Trung tâm chính trị quận (BTGQU ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQVN/Q tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội Cựu chiến binh quận tại HT UBMTTQVN/Q (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM).

 

Thứ Bảy

24/12

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

25/12

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA