Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 50, năm 2022 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

05/12

*7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường TTHC quận.

 

 • : BTVQU dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2 ngày) tại HTQU, Phòng họp BTVQU và các điểm cầu tại cơ sở (Ban TG phối hợp VPQU ch/bị TM, VPQU kết nối đường truyền)

 

 •  

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 9g: Nghe các đơn vị báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng Trường THCS tại khu đất 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15 của Cty Dầu thực vật Tường An

 • : P.QLĐT (ch/nd), P.TNMT, Ban QLDA, UBND P15

- 9g30: Nghe Đội Quản lý trật tự đô thị báo cáo về 8 công trình dự kiến thực hiện cưỡng chế trong năm 2023

Mời: P.TNMT, P.TP, Đội TTĐB, UBND P1, P2, P4, P10.

- 10g30: Nghe UBND Phường 7 báo cáo về việc tái vi phạm trật tự xây dựng đối với căn nhà số 1025/3H CMT8, Phường 7, quận Tân Bình.

 • : Đội TTĐB (ch/bị HS kiểm tra XD, P.QLĐT (chuẩn bị hs cưỡng chế)
 •  
 • : P.TC-KH, Đội TTĐB, P.QLĐT; Ban TCD, UBND P2

 

 

 

Thứ Ba

06/12

*6h30: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự  Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Tân Bình tại Công viên Hoàng Văn Thụ

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Nghe BBTGPMB báo cáo khó khăn vướng mắc và tiến độ thực hiện Dự án Metro số 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P14, P15.

 • ọp hội đồng BT, HT, TĐC dự án đường nối đường Trần Quốc Hòa - đường Cộng Hòa (VPUB/Q gửi GM)
 • : Thành viên Hội đồng
 • : Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA xây dựng nhà ga hành khách T3 và DA xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.
 • : Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P13

 

Thứ  Tư

07/12

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự kỳ họp thứ tám HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 07/12 đến 09/12/2022), tại Hội trường Thành phố.

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại PH2.

Mời: Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên.

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Chi bộ VPĐKĐĐ CNTB

 •  

Mời: P. TCKH, P.TP, PKT, BTCD, VPUBND (CVP)

 

*14g: TTQU dự hội nghị kiểm điểm cán bộ, đảng viên chi bộ Văn phòng Quận ủy tại phòng họp BTVQU.

 

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

*13g30: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Chi bộ P.GD&ĐT (Chi bộ P.GDĐT ch/ bị ND, TM)

 

*14g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố.

 

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ch/bị ND, TM).

 

* Tại PH1, đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì:

- 14g: Họp về tiến độ thực hiện kết nối, cập nhật cơ sở dữ liệu IOC quận (P. VHTT, VPUBND ch/bị ND, TM)

 • : đại diện tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, P.VHTT, VPUBND
 •  
 • :  P.VHTT, VPUBND

 

Thứ  Năm

08/12

*8g: Đ/c Nguyễn  Hoàng Long dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đội quản lý thị trường số 8 (Chi bộ Đội quản lý thị trường số 8 ch/bị ND, TM)

 

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp  thường lệ) HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại PH1.

Mời: Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên.

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Chi bộ Đội TTĐB

 

*8g: Đ/c Trần Đức Phương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 9 (Đảng ủy Phường 9 ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp  thường lệ) HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố - số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P.Võ Thị Sáu, Q3.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 12 (Đảng ủy Phường 12 ch/ bị ND, TM)

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 6

*14g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 10 (Đảng ủy Phường 10 chuẩn bị ND, TM).

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 8 (Đảng ủy Phường 8 ch/bị ND, TM)

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp về kết quả thực hiện tổng rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC, CNCH tại HT1 (CAQ ch/bị ND)

Mời:  CAQ, P.TCKH, PKT, P.VHTT, PLĐTBXH, PGDĐT, PQLĐT, P.YT, P.TP, UBND 15P

 

 

Thứ  Sáu

09/12

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

 

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp  thường lệ) HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố

 

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 15

 

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 5 năm 2022 (Đảng ủy Phường 5 chuẩn bị ND, TM)

 

 

 

*8g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Trung tâm VHTT (Đảng ủy TT.VHTT/Q.TB ch/bị ND, TM).

 

*8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn    dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 14 (Đảng ủy Phường 14 ch/bị ND, TM).

 

*8g:  Đ/c Trần Đức Phương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX/Q (Chi bộ TT.GDNN-GDTX/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận năm 2022 (Chi bộ Chi cục THADS/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận tại HT BCHQS/Q (BCHQS/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Bệnh viện Tân Bình (Đảng ủy BVTB ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp  thường lệ) HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Thành phố

 

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV DVCI

 

Thứ Bảy

10/12

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà  dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Đảng ủy Phường 13 (Đảng ủy Phường 13 ch/bị ND, TM)

 

* TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

*8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 tại Chi bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Chi bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ch/bị ND, TM).

 

Chủ nhật

11/12

TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm hành chính quận

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA