Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 4, năm 2023 (từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai – Thứ  Năm

23/01 đến 26/01

(Mùng 2 Tết AL đến Mùng 5 Tết AL

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực theo lịch phân công).

Thứ  Sáu

27/01

(Mùng 6 Tết AL)

*QU - UBND quận, các BN, ĐT và UBND 15 phường làm việc bình thường.

*8g: TTQU - TTUB - TT.UBMTTQ quận dự họp mặt giao ban đầu năm mới với các đơn vị trong toàn quận, tại HT.TTHC/Q (VPUB ch/bị ND, TM).

*9g: TTQU họp mặt cán bộ, công chức khối Đảng tại Hội trường Quận ủy (VPQU phối hợp CĐCS Khối Đảng chuẩn bị ND).

 

*9g: TTUB họp mặt cán bộ, công chức VPUB quận đầu năm mới, tại HT1 (VPUB ch/bị ND).

 

 

Thứ Bảy

28/01

(Mùng 7 Tết AL)

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Chủ nhật

29/01

(Mùng 8 Tết AL)

*TTQU (Đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại TTHC quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA