Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 4, năm 2023 (từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai – Thứ  Năm

23/01 đến 26/01

(Mùng 2 Tết AL đến Mùng 5 Tết AL

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực theo lịch phân công).

Thứ  Sáu

27/01

(Mùng 6 Tết AL)

*QU - UBND quận, các BN, ĐT và UBND 15 phường làm việc bình thường.

*8g: TTQU - TTUB - TT.UBMTTQ quận dự họp mặt giao ban đầu năm mới với các đơn vị trong toàn quận, tại HT.TTHC/Q (VPUB ch/bị ND, TM).

*9g: TTQU họp mặt cán bộ, công chức khối Đảng tại Hội trường Quận ủy (VPQU phối hợp CĐCS Khối Đảng chuẩn bị ND).

 

*9g: TTUB họp mặt cán bộ, công chức VPUB quận đầu năm mới, tại HT1 (VPUB ch/bị ND).

 

 

Thứ Bảy

28/01

(Mùng 7 Tết AL)

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

Chủ nhật

29/01

(Mùng 8 Tết AL)

*TTQU (Đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại TTHC quận.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA