Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 22, năm 2023 (từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

29/5

* 7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường Trung tâm hành chính quận.

*  8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành và các thành viên Đoàn 7 đến thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo, các vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023).

- Địa điểm tập trung: Quận ủy Tân Bình (387A Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình)

Mời: đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ quận, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận, Ban Đoàn kết Công giáo quận; thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4, Phường 12 (MTTQ quận ch/bị ND).

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe báo cáo về một nội dung tại HT1 (BQLDA, BBTGPMB, P.QLĐT cùng ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), Ban TG, Ban DV, CA/Q, Tr.P.TCKH, Tr.P.TNMT, Tr.P.VHTT, Tr.PQLĐT, GĐ.BQLDA,  Tr.BBTGPMB, Tr.BTCD,  CT.UBND P6

* 15g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành kiểm tra việc triển khai, phát động, đăng ký phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực” năm 2023 theo Kế hoạch số 85-KH/BDVQU tại Phòng họp giao ban Ban Chỉ huy quân sự quận (Các đơn vị được kiểm tra ch/bị ND)

 Mời: đại diện Đảng bộ Chi Cục thuế, Đảng bộ Doanh nghiệp quận, Đảng bộ Quân sự quận, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, Chi bộ Đội quản lý thị trường

Thứ Ba

30/5

* 8g: BTVQU dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 5 tại Hội trường A - Trung tâm Chính trị quận (BTGQU ch/bị ND, TM).

Mời: Các đồng chí Quận ủy viên; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH quận; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 phường; Bí thư Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong toàn quận

*Tại PH1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 8g:  Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT QTB năm học 2023-2024 (P.NV ch/bị ND).

Mời: Đ/c Thân Quốc Vinh (Phó P.NV), đ/c Trần Khắc Huy (TP.GDĐT), đ/c Phan Văn Quang (Phó P.GDĐT), đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân (Phó P.GDĐT), đ/c Lê Kim Thanh (Phó P.TCKH) .

- 8g45: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào công chức (P.NV ch/bị ND).

Mời: Đ/c Thân Quốc Vinh (Phó P.NV), đ/c Trần Khắc Huy (TP.GDĐT), đ/c Phan Văn Quang (Phó P.GDĐT).

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

- 14g: Nghe các đơn vị báo cáo đề xuất phương án thiết kế cầu bộ hành trên đường Phan Thúc Duyện trong Công viên Hoàng Văn Thụ thuộc công trình Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa. (P.QLĐT ch/bị ND, VP UBND/Q phát hành GM mời Ban GT)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.VHTT, P.TNMT, CTy DVCI/Q, UBND P2

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo việc lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh QHCT 1/500 khu hỗn hợp số 22 Trần Quốc Hoàn, Phường 4.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, UBND P4

- 15g30: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo việc cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án kênh A41.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),  P.TNMT, BQLDA, UBND P.4

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với Tổ giúp việc cải cách hành chính, tại PH1 (PNV chuẩn bị ND, VPUB gửi TM)

Thứ Tư

31/5

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng sáng kiến quận xét, công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn quận Tân Bình khối giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), lãnh đạo BDVQU, BTGQU dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Hội Cựu chiến binh quận tại Hội trường Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM)).

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn, tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị GM)

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Quyết định số 784-QĐ/TU và Quyết định số 1253-QĐ/QU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Đảng ủy Phường 4 (Đảng ủy Phường 4 ch/bị ND).

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì Hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030 tại Hội trường P.GDĐT/Q (BTGQU phối hợp Hội Khuyến học ch/bị ND, TM).

*14g: TTQU làm việc với Đội Thanh tra địa bàn quận Tân Bình về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 tại Đội Thanh tra địa bàn quận Tân Bình

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q)

* 14g: TTUB dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn quận tại HT TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về công tác Phòng chống thiên tai trên địa bàn quận, tại HT1 (P.KT chuẩn bị ND).

Mời: Thành viên BCH phòng thủ dân sự và phòng chống thiên tai quận

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/QU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về công tác dân vận tại Đảng ủy Phường 15 (Đảng ủy P15 ch/bị ND).

 

Thứ Năm

01/6

* 8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 135 tại Hội trường Quận ủy.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp BCD xử lý thuế nợ đọng, tại HT1 (CCT chuẩn bị ND, VPUB gửi TM)

Mời: thành viên Ban chỉ đạo

  •  
  • Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

Thứ Sáu

02/6

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* 8g: TTQU dự họp Chi bộ Văn phòng Quận ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ.

* 8g: TTQU, TTUB, Ban TGQU dự Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 5/2023 tại HT lầu 2 – Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu Q3.

Mời: Phó GĐ Trung tâm Chính trị QTB.

* Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo tuyến mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41(các đơn vị cùng ch/bị ND), tại PH1

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, BQLDA, UBND P2, P4, P12, P13

* 8g30: TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự buổi tập huấn HD sử dụng sản phẩm mật mã và bàn giao thiết bị máy tính đa giao diện MTCD-3M cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND/TP.HCM giai đoạn 01 triển khai giải pháp bảo mật trong việc quản lý và gửi nhận văn bản điện tử (Mật) tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Trụ sở UBND/TP.

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/QU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về công tác dân vận tại Đảng ủy Phường 7 (Đảng ủy Phường 7 ch/bị ND).

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp Đoàn kiểm tra Thành phố về kiểm tra công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn TPHCM đối với các Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và thành phố Thủ Đức tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Thành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, Quyết định số 784-QĐ/TU và Quyết định số 1253-QĐ/QU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Đảng ủy Phường 12 (Đảng ủy P12 ch/bị ND).

 

Thứ Bảy

03/6

* TTUBND/Q (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

04/6

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA