Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 21, năm 2023 (từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

22/5

*7g25: Chào cờ đầu tuần

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng  Hoa Thám và dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hoà, tại PH1 (VPUB gửi GM)

Mời: P.QLĐT, P.TNMT,  P.TCKH, BBTGPMB, Cty TNHH MTV DVCI, UBND P12, P13

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Ban BTGPMB và Ban QLDA báo cáo về một nội dung, tại PH1

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Ba

23/5

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường BCHQS/Q.

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB tiếp đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh Thành phố tại Phòng họp BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND).

Mời: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban TCQU, Ban DVQU, Ban CHQS/Q, QĐ, Hội CCB/Q.

*7g: TTQU – TTUB - BTT.UBMTTQ/Q dự Cuộc thi “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ nhiệm 133 năm Ngày sinh của Bác tại số 19A đường Trương Công Định (P.QLĐT ch/bị nội dung)

Mời: BTT.UB.MTTQ/Q, Hội LHPN/Q, Quận đoàn; Ban CHQS/Q; BCH CA/Q, P.TNMT, P.TP, P.NV, P.LĐTB&XH, P.VHTT, P.KT, P.TCKH, P.GD&ĐT, P.YT, TTQ, VP.UBND/Q và UBND 15P.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về quy chế hoạt động của Cổng TTĐT, tại PH1 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: P.VHTT, P.TP, P.NV, VPUB/Q

 

Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe Phòng TCKH báo cáo, đề xuất  việc  nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường hẻm trên địa bàn các phường.

Mời: P.QLĐT, UBND 15P

-15g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo về điều chỉnh quy hoạch khu C30, Phường 6.

  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TCKH, P.TNMT, P.GD&ĐT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P6.
  • Nghe Phòng QLĐT báo cáo về lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn quận.
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q)

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về hoạt động IOC quận, tại PH1 (VPUB ch/bị ND, TM)

Thứ Tư

24/5

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Ban Chỉ đạo PCCC quận tại HT1 (CAQ ch/bị ND; các đơn vị ch/bị số liệu báo cáo ).

Mời: CAQ, thành viên BCĐ PCCC quận, PNV, UBND 15P.

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình Xây dựng

* 9g30: Đ/c Trương Tấn Sơn dự bàn giao tiếp nhận quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư thuộc SHNN theo QĐ số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND Thành phố tại PH1 (Công ty TNHH MTV DVCI ch/bị nội dung)

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB, UBND phường 12

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành làm việc với Sở QHKT chuyên đề đánh giá hiện trạng và xác định bổ sung các vấn đề quan trọng của địa phương cho Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 tại UBND/Q tại PH2 (P.QLĐT ch/bị ND, VP.UBND/Q phát hành GM)

  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TP, P.NV, P.LĐTB&XH, P.VHTT, P.KT, P.TCKH, P.GD&ĐT, P.YT,  BBTGPMB, BQLDA, TTVHTT, CCTK, Cty CN Tân Hoà, Điện lực Tân Bình.

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp về công tác thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại HT1 (P.LĐTBXH ch/bị ND, TM các doanh nghiệp).

  • P.LĐTBXH, P.TCKH, P.KT, CA/Q, CCT, BHXH, LĐLĐ/Q.

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về xử lý các cơ sở trên địa bàn Thành phố không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy Số 27/2001/QH10 có hiệu lực, tại UBND/TP

Thứ Năm

25/5

* 8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 134 tại Hội trường Quận ủy.

* 8g: BTVQU dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh”, tại HTQU và các điểm cầu tại cơ sở (Ban TGQU phối hợp VPQU chuẩn bị, phát hành TM; VPQU kết nối đường truyền).

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì công tác quản lý TTLLĐ, tại HT1 (CAQ, P.QLĐT ch/bị ND; các đơn vị ch/bị số liệu báo cáo). Mời: P.QLĐT, CAQ, UBND 15P.

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị GM)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-14g: Nghe  các đơn vị báo cáo các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 trên địa bàn quận (BBTGPMB ch/bị ND, VPUBND/Q phát hành GM).

-15g: Nghe P.QLĐT báo cáo việc tiếp nhận bàn giao quản lý vận hành trạm xử lý nước tại khu cư xá Bàu Cát II, Phường 10

Mời: P.TCKH, P.TNMT, Cty TNHH MTV DVCI, UBND P10

 

  • 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận tại Phòng họp BTVQU (Đảng ủy DN/Q ch/bị ND, TM)

Thứ Sáu

26/5

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe báo cáo về một nội dung tại PH1 (BQLDA, BBTGPMB cùng ch/bị ND; VPUBND/Q phát hành GM )

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 12, nhiệm kỳ 2020-2025, tại UBND P12 (Đảng ủy P12 chuẩn bị ND, TM).

* 8g: TTUB dự HN tập huấn nghiệp vụ NHCSXH dành cho Trưởng Khu phố và chuyên trách giảm nghèo năm 2023 tại HT1 (NHCSXH/Q ch/bị ND).

Mời: Cán bộ chuyên trách giảm nghèo 15 phường và 117 Trưởng khu phố.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự HN sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2023), tại HT CA/Q.

 

Thứ Bảy

27/5

* TTUBND/Q (đ/c Lê Thị Thu Sương) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

28/5

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự Khai mạc Hè P13 tại Nhà Văn hóa Phường 13 (40/19A Ấp Bắc P13).

* 16g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự Chương trình Liên hoan ẩm thực Buffet chay quận Tân Bình, lần thứ I năm 2023, chủ đề “Chung một tấm lòng - Chia sẻ yêu thương” tại Tổ đình Giác Lâm (số 565 Lạc Long Quân, Phường 10, quận Tân Bình)(MTTQ quận chuẩn bị ND, TM).

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA