Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 19, năm 2023 (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

08/5

*7g25: Chào cờ đầu tuần

*8g: TTQU làm việc với Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU.

*9g30: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

 

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND/TP về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn quận Tân Bình, tại Trụ sở Công an quận.

Mời: Lãnh đạo cơ quan CSĐTCAQ, VKSND/Q, TAND/Q, CCTHADS/Q.

Thứ Ba

09/5

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc Hội khóa XV (Đơn vị số 5) với cử tri quận Tân Bình tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình (MTTQ/Q chuẩn bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-8g Nghe Phòng TNMT báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp GCN và thẩm định Phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư

Mời: P.TP, P.QLĐT, BBTGPMB, VPĐKĐD, UBND 15 phường

-9g30: Nghe P.QLĐT báo cáo việc giải quyết cấp Giấy phép xây dựng nhà số 3/2A Đồ Sơn và 78/K1 Cộng Hòa, Phường 4

Mời: P.TNMT, BQLDA, BBT, UBND P4.

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương dự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo năm 2023 tại Đảng ủy Phường 1 (Đảng ủy Phường 1 ch/bị ND, TM).

 

*14g: BTVQU dự hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện XH của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CT-XH trên địa bàn quận tại HTQU (BTGQU phối hợp MTTQ/Q ch/bị ND, VPQU phát hành TM)

*Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Nghe báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu đất số 350 đường Hoàng Văn Thụ Phường 4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT,  P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI. UBND P4

  •  
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, P.GD&ĐT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P6.
  • : Nghe báo cáo đề xuất hướng xử lý đối với các khu đất số 04 Phạm Phú Thứ; số 2504/1A Lạc Long quân, Phường 11
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, P.GD&ĐT, BQLDA,  UBND P11
  • Nghe báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu đất: số 624 đường Âu Cơ, phường 10
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT,  P.TNMT, UBND P10
  • Đ/c Lê Thị Thu Sương nghe báo cáo tiến độ quyết toán chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại PH1 (P.LĐTBXH ch/bị ND)
  • P.LĐTBXH, P.TCKH, P.KT, CAQ, BHXH, CCT, LĐLĐ/Q.

Thứ Tư

10/5

*Hội nghị giao ban giao ban chuyên đề kết hợp giao lưu, nghỉ dưỡng giữa Ban Thường vụ Quận ủy với các đồng chí bí thư đảng bộ bộ phận khu phố, bí thư chi bộ khu phố, chi bộ tổ dân phố trực thuộc đảng bộ bộ phận khu phố, chi bộ chung cư năm 2023 từ ngày 10-12/5/2023 tại Thành phố Vũng Tàu.

 

*  Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân  (Ban TCD/Q ch/bị ND)

* 10g: Đ/c Nguyễn Bá Thành nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND/Q về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 337-TB/UBKTTU ngày 06/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại HT1 (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, CT.UBND 15 phường.

* Tại PH2, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

-  8g: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy CQCQ quận.

- 9g: Hội nghị Đảng ủy CQCQ quận.

Mời : đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó CN UBKT Đảng ủy.

 *7g30: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Khai mạc Hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT lực lượng vũ trang Thành phố năm 2023 tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh TP  (số 291 CMT8 P.12 Q.10).

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về công tác quản lý chợ tại PH1 (PKT ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.TCKH ; BQL các chợ: HHT, PVH, BC, TB.

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Trần Đức Phương dự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo năm 2023 tại Đảng ủy Phường 14 (Đảng ủy Phường 14 ch/bị ND, TM).

* 14g: Họp Tập thể UBND/Q thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Thứ Năm

11/5

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 132 tại HTQU.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp về tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính và thực hiện Thư xin lỗi khi có hồ sơ trễ hạn tại HT1 (VPUB ch/bị ND; các đơn vị chuẩn bị số liệu báo cáo tại cuộc họp).

Mời: Thủ trưởng các phòng ban, Chi cục thuế, GĐ VPĐKĐĐ CNTB, CT UBND15P.

* 10g30: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q chuẩn bị GM)

*14g: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM).

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

-14g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo tuyến mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41(các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, BQLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

*15g30: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông liên quan đến dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hoà tại PH1 (VPUBND/Q phát hành GM)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, UBND P2, P4, P12, P13

Thứ Sáu

12/5

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng năm 2022 tại HT.TTHC (VPUB chuẩn bị GM, TTQ chuẩn bị ND)

* Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

* 9g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe Tổ giúp việc Hội đồng 167 báo cáo sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận, tại PH1

Mời: Thành viên Tổ giúp việc HĐ 167

* 10g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe báo cáo về một nội dung tại PH1 (BQLDA, BBTGPMB, UBND/P6 cùng ch/bị ND; VPUBND/Q phát hành GM)

*7g30: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023, tại HT UB.MTTQVN/Q (MTTQ/Q ch/bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành, đ/c Thái Thị Lan Chi dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022,  tại HT TTHC/Q (P.NV ch/bị ND, TM)

 

 

 

 

        

Thứ Bảy

13/5

*TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

14/5

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: TTQU , TTUB, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự “Ngày vì phụ nữ yếu thế” – lần 3 năm 2023 tại Điểm sinh hoạt Khu phố 10, Phường 15 (Số 40/1 đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, quận Tân Bình) (Hội LHPN/Q ch/bị ND, TM).

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA