Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 02, năm 2023 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

09/01

*7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường TTHC quận.

*8g: TTQU làm việc với trưởng các các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy tại phòng họp BTVQU.

*8g: TTQU, TTUB tiếp Chi Hội Tin Lành Tân Bình đến thăm và chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023tại Phòng khánh tiết.

Mời: Đại diện lãnh đạo Ban DVQU, VPUB, P.NV cùng dự.

*9g30: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy Cơ quan chính quyền tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

* 10g30:  Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp một số việc liên quan đến BV dã chiến đa  tầng tại PH1.

Mời: P.NV, TTYT, P. YT, P.TCKH, BGĐ.BVDC, BV quận TB, VP.UBND/Q.

 

*13g30: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) tiếp Đoàn khảo sát tình hình tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo đời sống người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM tại HTQU (BDVQU ch/bị ND).

Mời: Đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, đ/c Thái Thị Lan Chi, đ/c Đinh Trần Thanh Tâm (LĐLĐ/Q), đ/c Phan Lê Huy Hoàng (QĐ), đ/c Bùi Anh Kiệt (P.TCKH), đ/c Trần Đức Tài (P.LĐTBXH), đ/c Phạm Trường Hải (BDVQU), đ/c Nguyễn Văn Vịnh (BHXH)

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*13g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Hội nghị Tổng kết tại Cục Thuế Thành phố.

 

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 5, tại UBND P5 (Đảng ủy P15 ch/bị ND, TM)

 

Thứ Ba

10/01

*7g45: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn, đ/c Thái Thị Lan Chi), TT.UBMTTQ/Q (đ/c Trần Đức Phương), đ/c Phạm Thị Thành, đ/c Nguyễn Ngọc Phú thăm, tặng quà các vị chức sắc Phật giáo, Cao Đài tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Đoàn 1, 4, 6, 7) (P.NV ch/bị quà; VPQU, VPUB ch/bị xe)

Mời: Đại diện lãnh đạo: BTT.UBMTTQ/Q, Ban DVQU, VPQU, LĐLĐ/Q, TT Hội LHPN/Q, BĐD Hội NCT/Q, TT Hội CCB/Q, TT Hội CTĐ/Q, BCHCA/Q, P.NV, Ban Đoàn kết Công giáo/Q, TT.ĐU-UBND-UB.MTTQVN Phường 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cùng đến thăm và chúc mừng.

*8g: TTQU, đ/c Nguyễn Ngọc Phú và các PCN UBKTQU dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Hội trường 272.

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành), TT.UBMTTQ VN/Q thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Thành phố (BCHQS ch/bị quà, xe).

Mời: Lãnh đạo đơn vị: Hội LHPN/Q, Quận Đoàn, BCHQS/Q.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự HN Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022; Phát động hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2023 tại Hội Chữ thập đỏ quận.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự  HN Tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1

Mời: Lãnh đạo P.VHTT cùng dự

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH1 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

 

*13g45: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành, đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ/Q, đ/c Nguyễn Xuân Tiến thăm, tặng quà các vị chức sắc Phật giáo, Cao Đài tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Đoàn 2, 3, 5) (P.NV ch/bị quà; VPQU, VPUB ch/bị xe)

Mời: Đại diện lãnh đạo: BTT.UBMTTQ/Q, Ban DVQU, VPUB, QĐ, BCHQS/Q, BCHCA/Q, P.NV, Ban Đoàn kết Công giáo/Q, TT.ĐU-UBND-UB.MTTQVN Phường 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 cùng đến thăm và chúc mừng.

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp liên quan đến dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám tại Sở QHKT (P.QLĐT, P.TNMT cùng tham dự).

 

 

Thứ  Tư

11/01

*8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ/Q thăm gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Đoàn 1, 2) (P.LĐTB&XH ch/bị quà, VPQU, VPUB ch/bị xe).

Đoàn 1:  Mời đại diện lãnh đạo UBMTTQ/Q, Hội CCB/Q, QĐ, P.LĐTBXH; ĐU-UBND Phường 1, Phường 2 cùng dự

Đoàn 2: Mời đại diện lãnh đạo P.LĐTBXH, Hội LHPN/Q, BCHQS/Q, Hội NCT/Q, ĐU-UBND Phường 4, Phường 12, Phường 14 cùng dự.

*8g: Đ/c Trương Tấn Son dự Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương năm 2023 tại Trung Đoàn Gia Định

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 và thông qua Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2023, tại PH1 (TTr/Q ch/bị ND, VPUB/Q ch/bị TM).

*10g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, tại HT UBND Phường 10 (VPUB/Q ch/bị ND).

Mời: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN/Q, Ban DV/QU, P.LĐTBXH)

 

*14g: TTQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận đến thăm và chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023tại Phòng khánh tiết.

Mời: Đại diện lãnh đạo: BTT.UBMTTQVN/Q, BDVQU, VPUB, P.NV cùng dự.

*14g: Họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại HTQU (VPQU phối hợp VPUB/Q ch/bị ND, TM).

*14g: TT.UBMTTQ/Q thăm các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (P.LĐTB&XH ch/bị DS các hộ nghèo, cận nghèo; UBMTTQ/Q ch/bị quà, phối hợp P.LĐTBXH, UBND 15 phường tổ chức thăm).

* Tại PH1, Đc Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp Hội đồng Bồi thường,, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Ban BTGPMB ch/bị ND)

Mời: Thành viên Hội đồng

-14g45: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc bổ sung điều chỉnh cục bộ và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với khu đất tại địa chỉ 65 đường Đông hồ Phường 8.

Mời: P.TNMT; VPĐKĐĐ CNTB, UBND P8.

* 15g15: Họp giải quyết đơn (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự HN triển khai công tác kiểm sát năm 2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân Q.TB, tại Trụ sở VKS ND Q.TB

Thứ  Năm

12/01

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 117 tại HTQU.

*8g: TTQU, TTUB, TT.UBMTTQ/Q thăm Hội Người mù (P.LĐTB&XH ch/bị quà, VPUB ch/bị xe).

Mời: Lãnh đạo đơn vị: P.LĐTB&XH, VPUB, P.KT, Hội CTĐ/Q, UBND P10.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tại PH1 (VPUB ch/bị ND)

*8g30: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh quận Tân Bình năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại HT1 TTHC/Q (Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh quận chuẩn bị ND, TM)

 

* 14g: TTUB dự họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM)

Mời: Thành viên Hội đồng.

* 14g30: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp đối thoại, tại PH1

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Chánh TTra/Q, GĐ.B.QLDA, Tr.B.BTGPMB, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, CT.UBND P4, Ban TCD/Q.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận Quý 1/2023 tại PH2 (PGD NHCSXH quận ch/bị ND).

Mời: Hội CCB (đ/c Trần Văn Tuyến), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Phan Lê Huy Hoàng), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), P.LĐTB&XH (đ/c Lê Thị Ánh Thủy), CVP.UBND (đ/c Đoàn Văn Đủ), CT.UBND 15P.

 

Thứ  Sáu

13/01

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự hội nghị lần thứ sáu Đảng bộ Phường 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Nhà Văn hóa Phường 13 (số 40/19D Ấp Bắc, P13, Q.TB) (Đảng ủy P13 ch/bị ND, TM)

* Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe P.QLĐT báo cáo, đề xuất việc xem xét giảm quy hoạch lộ giới hẻm 471 đường Phạm Văn Bạch, P15.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, CT.UBND P15, VP.UBND/Q, Ban TCD/Q.

- 8g45: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc đề xuất quy hoạch lộ giới hẻm trước nhà số 7/1 đường Trần Thị Trọng, p15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT; VPĐKĐĐ CNTB, UBND P15;

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội nghị tồng kết  công tác đảm bảo trật tự an toàn gia thông - trật tự đô thị “Năm An toàn giao thông 2022” và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình, tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA xây dựng nhà ga hành khách T3 và DA xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà. tại PH1

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P13

Thứ Bảy

14/01

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 (mở rộng), tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2022; chương trình chăm lo tết Nguyên đán năm 2023 tại HT Nhà Thiếu nhi Q.TB (Quận đoàn ch/bị ND, TM)

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại Nhà VHLĐ/Q (BCHQS ch/bị ND, TM)

 

*18g: TTQU, TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy tham dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Nhà Thiếu nhi Q.TB (Hội CTĐ/Q ch/bị ND, TM)

* 17g: Đ/c Thái Thị Lan Chi tham dự Họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Nhà VHLĐ/Q.TB

 

Chủ nhật

15/01

*TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại TTHC quận

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự Ngày hội Xuân Tết Quý Mão – 2023 tại Nhà VHLĐ/Q.TB (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

*18g: TTQU, TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự chương trình văn nghệ “Mừng Xuân - Mừng Đảng” năm 2023 tại Nhà VHLĐ/Q.TB (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM)

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA