Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 43, năm 2018 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

22/10

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao quyết định cán bộ, tại PH1 (P.Nội vụ ch/bị ND &TM)

 

* 8g:  Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 9g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến, đ/c Hứa Quốc Hưng khảo sát sửa chữa trụ sở tạm TTYT/Q.

Mời: GĐ.TTYT cùng đi

 

*14g : Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND gửi TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại Phòng họp BTVQU.

Mời : Các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên UBKTĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

Thứ ba

23/10

* 7g30: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến tiếp Đoàn thành phố kiểm tra quận Tân Bình hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020,       tại HT P.GD&ĐT (cả ngày) (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, PCT/VX 15P.

 

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp BCĐ công tác Tôn giáo quận quý 3/2018, tại PH BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về trình tự, thủ tục thực hiện 1 DA, tại PH1.

Mời : Phòng TNMT, Ban BTGPMB, P.TP, UBNDP6

 

* 10g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận (đột xuất), tại HTQU.

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự họp Tổ công tác QĐ 1374/QĐ-TU (QĐ 06/QU) của Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU (UBKTQU ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp nghe UBNDP15 báo cáo tiến độ thực hiện công tác thống kê các khu đất thổ mộ tại phường, tại PH1 (UBND P15 ch/bị ND).

 Mời: Đon vị tư vấn, P.QLĐT, P.TNMT, UBNDP15

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp Ban pháp chế HĐND/Q, tại Phòng họp HĐND/Q.

 

 

Thứ  tư

24/10

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp BCH Đảng bộ Doanh nghiệp quận tháng 10/2018, tại Phòng họp các ban QU (VP.Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ dự HN sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình 09-CT/Ctr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018, tại HT.UBMTTQ/Q (Ban  TT.UBMTTQ, CA/Q ch/bị ND, TM).

 

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự Hội thảo và triển lãm quốc tế Việt Nam 2018, tại UBND/TP.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến nghe các đơn vị báo cáo về việc chuyển đổi vị trí hoạt động của CLB Bida 2/9,     tại PH2 (TT.VHTT ch/bị ND).

Mời : TT.VHTT, P.QLĐT, P.VHTT, UBNDP1

 

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Giám đốc Khu 1 về thanh quyết toán chi phí di dời đồng hồ điện, nước DA Phạm Văn Bạch, tại PH1.

Mời : Ban BTGPMB, Cty ĐL Tân Bình, Cty cấp nước Tân Hòa, Giám đốc Khu 1, UBNDP15.

 

* 8g: Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ và tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM).  

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út,          đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với lãnh đạo VPQU,  tại PH BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì HN tuyên truyền Luật BHYT, tại HT P.GD&ĐT (BHXH, P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp HĐKL/Q, tại PH2 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giao ban công tác quản lý TTXD, TTĐT, tại PH3.

Mời : P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Điện lực TB, Cty cấp nước Tân Hòa, UBND 15P.

 

 

 

Thứ  năm

25/10

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp ĐUCQCQ/Q, tại PH2.

Mời: UBND/Q (đ/c Châu Văn La), ĐUV và Bí thư các chi bộ

 

* 8g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự HN đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên năm 2018, tại HT1 (QĐ, P.NV ch/bị ND).

Mời: Sở NV, Thành đoàn, Ban DVQU, Ban TGQU, LĐLĐ, Ban TVQĐ, Đoàn CQCQ, Đoàn KV công nhân lao động, Đoàn KV trường học, Đoàn khu vực HCSN, Đoàn KV LLVT, Thanh niên địa bàn dân cư 15P.

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 130, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình Làm việc với các đơn vị về 1 vụ việc, tại PH1 (P.KT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo P.KT, P.QLĐT, P.TNMT, Ban quản lý chợ Tân Bình, Cty DVCI, UBNDP8.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Sở ngành Thành phố về 1 DA, tại PH2 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời : P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Ban BTGPMB, UBNDP6.

Thứ sáu

26/10

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu dự HN chuyên đề Công tác tuyên truyền về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của CTĐ1, tại UBNDQ5.

Mời : TP.NV, Chuyên viên phụ trách thi đua cùng dự.

 

* 8g: TTQU, TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018, tại HT1 (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các BN, ĐT quận, TT GDNN-GDTX, Hội KH, UBND 15P, Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

 

* Tại PH1, đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ trang bị hệ thống CNTT (BQL ĐTXDCT, P.NV, VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND).

Mời : CVP.HĐND&UBND/Q, Ban QLĐTXDCT, P.NV, Tổ CNTT.

- 9g30: Nghe P.NV báo cáo tình hình triển khai kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 13g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự sinh hoạt chuyên đề với CLB cán bộ trẻ tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố, tại Củ Chi (QĐ ch/bị ND, TM).

Mời: Đại diện lãnh đạo các ban QU, VPQU, UBKTQU, Th/v CLB cán bộ trẻ.

 

* 14g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND     (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự HN tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đại diện chủ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác CCHC chi bộ VP.UBND/Q,       tại PH1 (chi bộ VPUB ch/bị ND).

Mời: UBKTQU (đ/c Đặng Vũ Dũng), P.NV (đ/c Nguyễn Tùng Khương), TTr/Q (đ/c Nguyễn Thị Phượng), VPQU (đ/c Nguyễn Thị Thẩm),    ĐU CQCQ/Q, UBMTTQ (đ/c Huỳnh Văn Bé), VP.HĐND&UBND/Q (đ/c Trần Tường Thụy, đ/c Trần Châu Minh).

 

* 15g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp chi bộ VP.ĐUDN/Q tháng 10/2018, tại PH các ban QU.

 

Thứ bảy

27/10

* TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA