Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 41, năm 2018 (từ ngày 8/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

8/10

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao QĐ cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU họp giao ban với các ban QU, tại Phòng họp BTVQU.

Mời: Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB      (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường HĐND/TP) (cả ngày), tại số 111 Bà Huyện Thanh Quan.

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự Hội nghị BCH Đoàn TNCS.HCM quận, tại Nhà truyền thống QĐ.

 

* Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND gửi TM)

 

 

 

Thứ ba

9/10

* 7g30: TT.HĐND, TTUB (4 đ/c), TT.UBMTTQ dự Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND).

Mời : Thủ trưởng các CQ, BN, ĐT quận ; Kho bạc NN, Chi Cục thuế, Đội QLTT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Cty TNHH MTV DVCI, Liên hiệp HTX TMDV quận, BQL chợ : TB, HHT, BC, PVH; Ngân hàng CSXH quận, BHXH, Chi Cục chăn nuôi và Thú y liên quận, Đội TTĐB/Q, CT.UBND15P.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng thăm các DN nhân ngày Doanh nhân VN 13/10 (tập trung tại TTHC/Q).

Mời: Đ/c Lê Thanh Bình (UBND/Q), đ/c Lê Thị Thu Sương (P.KT), đ/c Thái Thị Lan Chi (LĐLĐ/Q), đ/c Mai Đình Phượng (QĐ), đ/c Trần Phước Lộc (P.LĐTB&XH), đ/c Trần Anh Khiết (ĐUDN/Q), Đại diện lãnh đạo Ban TCQU, CCT/Q.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì Lễ ra mắt “Nhóm định hướng tư tưởng thông tin”, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g:.Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q,   tại Phòng họp HĐND.

Mời: TTUB/Q (Đ/c Châu Minh Hiếu), TT.UBMTTQ/Q, Trưởng-Phó 2 Ban HĐND/Q, CVP.HĐND&UBND/Q.

 

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp thống nhất đề án vị trí việc làm với các đơn vị, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp Tổ chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 12-KL/QU ngày 13/6/2016 của BTVQU, tại Phòng họp BTVQU (Tổ giúp việc ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với Ban TCQU và Ban GĐ.TTBDCT/Q về rút kinh nghiệm công tác tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy, tại PH các Ban QU.

 Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, Ban TGQU, Ban GĐ.TTBDCT/Q.

 

 

Thứ  tư

10/10

* 8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND, TTUB            (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai việc thực hiện QĐ số 217-QĐ/TW, QĐ số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý XD Đảng, Chính quyền của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ TU, tại HT.UBMTTQ (Ban TT.UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp triển khai công tác tổ chức Hội nghị đối thoại với cử tri về công tác QLNN về chung cư trên địa bàn Q.TB, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu (PCT), P.NV, CA/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB/Q, Đội CS.PCCC/Q, VP.ĐKĐĐ-CNTB, Ban TCD.

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình làm việc với các đơn vị về Trung tâm Thương Mại 741 LTK, P11, tại PH2 (P.KT ch/bị ND).

Mời: P.QLĐT, Đội CS PCCC/Q, P.KT, UBNDP11.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp UB.KTQU,    tại Phòng họp các Ban QU.

Mời: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú (Ban TCQU), đ/c Nguyễn Thị Phượng (TT/Q).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Châu Văn La dự giao ban Khối Nội chính Quận ủy quý 3/2018, tại Phòng họp các ban QU (VPQU ch/bị ND, TM).

 

 

* 14g: TTUB dự họp chi bộ VP.UBND/Q, tại PH3.

Mời : Toàn thể đảng viên chi bộ VP.BND/Q.

 

 

 

* 16g: Đ/c Trần Quốc Tuấn giám sát việc lãnh đạo công tác chống tham nhũng lãng phí đối với chi bộ VP.UBND/Q, tại PH3.

Mời : Cấp ủy chi bộ VP.UBND/Q, đ/c Lê Thị Thu Sương (P.KT), đ/c Nguyễn Văn Hoàng (CCTK).

 

 

Thứ  năm

11/10

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út họp BCĐ quy chế DCCS,            tại Phòng họp BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với cấp ủy chi bộ công ty Sovilaco, tại Phòng họp các ban QU.

 

* 8g: TTQU, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa, tại nhà số 18/13/12 đường Tân Trang, P9 (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: P.LĐTB&XH, P.VHTT, P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), Hội CCB (đ/c Đặng Văn Khoáng), LĐLĐ (đ/c Lê Thị Thúy Hồng), Hội LHPN, QĐ (đ/c Mai Đình Phượng), Hội CTĐ (đ/c Đỗ Văn Ánh), ĐU-UBND-UB.MTTQP9 cùng dự.

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì HN Sơ kết công tác đảm bảo TTATGT quý III/2018, tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu làm việc với P.NV, P.QLĐT, tại PH1 (P.NV, P.QLĐT ch/bị ND, TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 128, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

Thứ sáu

12/10

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự HN nghiệm thu các công trình chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống Dân vận (15/10/1930-15/10/2018), tại Hội CCB/Q.

 

* Tại PH1, đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp:

- 8g: Họp Ban biên tập trang TTĐT/Q

Mời: Đ/c Đặng Tấn Tuyên-TB.TGQU, TT.HĐND, Th/v trang TTĐT/Q, Tổ giúp việc TTĐT/Q.

- 9g30: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo quy trình xử lý phần mềm XLVPHC (giai đoạn 2)

Mời: Lãnh đạo VP.HĐND&UBND/Q, P.TP, P.YT, P.VHTT, P.TNMT, CA/Q, P.NV, P.TCKH, P.QLĐT, Tổ (TH), Tổ (CNTT).

 

Thứ bảy

13/10

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì Hội nghị thông tin thời sự của ĐUDN/Q quý 3/2018, tại HTQU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM)

 

Chủ nhật

14/10

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự khai mạc ngày hội “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 2, năm 2018, tại Nhà Thiếu nhi quận (QĐ ch/bị ND, TM).

 

* 19g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB dự họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2018), tại Nhà Thiếu nhi quận (QĐ ch/bị ND, TM).

 

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA