Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 40, năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

01/10

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao quyết định cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp UBKTQU (cả ngày), tại Phòng họp các ban Quận ủy.

Mời : Đ/c Nguyễn Ngọc Phú (BTGQU), đ/c Nguyễn Thị Phượng (Thanh tra quận).

 

*  Đ/c Hứa Quốc Hung tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức       (từ ngày 01/10 đến ngày 14/10)

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt chi bộ VPQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 13g30 : Hội ý TTUB/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp Tổ công tác theo QĐ số 2281-QĐ/QU của BTVQU, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

02/10

* 7g30: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UB.MTTQ/Q dự lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” với chủ đề: “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”, tại TT.VHTT/Q (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo các BN, ĐT, TT.GDND-GDTX, Hội KH/Q, UBND-Hội KH-TT học tập cộng đồng 15P, đoàn viên, học sinh.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc 1 chuyên đề, tại PH1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: TB.TCQU, TP.NV, CVP HĐND&UBND/Q

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự Tọa đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ của Đảng”, tại Thành ủy.

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung họp Ban chỉ đạo 94 quận quý 3/2018, tại PH BTVQU.

Mời : Th/v BCĐ 94

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) chủ trì họp giao ban công tác quý 3 với TT.HĐND 15P, tại PH HĐND/Q.

Mời : Đại diện TT.HĐND15P.

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La dự HN giao ban trực tuyến, Sơ kết 9 tháng thực hiện công tác CCHC trên địa bàn TP chủ đề “Trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC”, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị trang thiết bị phục vụ HN trực tuyến; P.NV ch/bị ND, TM)

Mời: BCĐ CCHC/Q, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, CT.UBND15P, Lãnh đạo các đơn vị: UB.MTTQVN/Q, Hội LHPN/Q, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, LĐLĐ/Q.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp về  một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCN, tại PH1.

Mời: VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.TNMT.

 

 

Thứ  tư

03/10

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự họp mặt kỷ niệm 27 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi, tại HT UB.MTTQ/Q (Ban Đại diện Hội NCT/Q ch/bị ND, TM).

 

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp :

- 8g: Tiếp công dân (Ban TCD ch/bị ND, TM).

- 9g30: Nghe Ban TCD và VP.HĐND&UBND/Q báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng họp Hội đồng xử lý hồ sơ tồn đọng, tại Phòng họp BTVQU (Ban TCQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị  liên quan báo cáo đề xuất gara Long Hùng, P6, tại PH2 (P.KT ch/bị ND).

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, Cty DVCI, Ban TCD, UBNDP6.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hoạt động khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, tại Hội CTĐ/Q (Hội CTĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2018, tại HTQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp thông qua kết quả phúc tra 15P không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016-2020, tại PH3 (P.LĐTBXH ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, PCT/VX15P

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trị Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 3/2018, tại HTQU (UBKTQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp triển khai phần mềm XLVPHC, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp về tiến độ DA hẻm 99 Nguyễn Thái Bình.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, UBNDP4, Cty CP Đức Khải Tân Bình.

 

 

 

 

Thứ  năm

04/10

* 8g: TTQU, TTUB (đ/c Châu Văn La) tiếp đoàn kiểm tra công tác triển khai Pháp lệnh BVBMNN năm 2018,        tại PH1 (CA/Q phối hợp các đơn vị ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự giao ban BCĐ công tác Xây dựng Đảng, tổ chức CT-XH và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn quận, tại Phòng họp các ban QU (Ban TCQU và Ban DVQU phối hợp ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến, đ/c Trần Quốc Tuấn dự Hội thi “Noi gương và tiếp bước”, tại HT1.

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp HĐKL/Q (cả ngày), tại PH2 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu dự Hội nghị Sở TNMT hướng dẫn thủ tục cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo,                   tại UB.MTTQVN/Q.

Mời : Sở TNMT, UB.MTTQ/Q, Ban DVQU, P.NV, P.QLĐT, P.TNMT, UBND-UB.MTTQ15P.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 127, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu dự HN tiếp xúc cử tri Q.TB với Đại biểu QH, tại TT.BDCT/Q (UB.MTTQ/Q gửi TM).

Thứ sáu

05/10

* 8g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 21, khóa XI,   tại HTQU (cả ngày) (VPQU ch/bị ND, TM).

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 17g: Đ/c Kiều Bình Chung, TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự đêm hội Doanh nhân Tân Bình năm 2018, tại Khách sạn Đệ Nhất.

Thứ bảy

06/10

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự họp mặt Kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương gương “Dân vận khéo” năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA