Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 39, năm 2018 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

24/9

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao Quyết định cán bộ, tại PH1

                  (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 10g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp Ban Tổ chức tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ”, tại Phòng họp BDVQU.

* Họp UBND quận kiểm điểm nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2018, tại PH1 (VP.UBND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại Phòng họp BTVQU.

Mời : Các đ/c ĐUV, UV.UBKTĐU, các đ/c Bí thư 12 chi bộ trực thuộc quận.

 

Thứ ba

25/9

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp về công tác xây dựng chính quyền, tại HT1 (P.NV ch/bị ND)

Mời: Thủ trưởng các phòng, ban, CT.UBND 15P.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự vòng chung kết Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức Q.TB với công tác dân vận” năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 9/2018, tại PH các ban QU.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, (TT.HĐND Phường ch/bị ND).

      - 7g30 : tại Phường 12

      - 9g30 : tại Phường 13

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự Hội nghị chuyên đề “CCHC gắn với xây dựng đô thị thông minh”, tại UBNDQ10.

Mời: TP.NV, Chuyên trách thi đua.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 (cả ngày), tại HT Thành ủy.

 

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp:

- 8g: Họp HĐBT của Dự án Mương Nhật Bản (Nhánh 2) (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: Th/v HĐBT của DA.

- 9g: Làm việc với GĐ Khu QLGTĐT số 1 về thanh toán kinh phí di dời ĐH điện, ĐH nước DA đường Phạm Văn Bạch, P15 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: GĐ Khu QLGTĐT số 1, Cty Điện lực TB, Cty cấp nước Tân Hòa, Ban BTGPMB, UBNDP15.

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ 16-21 triệu đồng/người/năm,        tại UBND/P7 (cả ngày) (UBND/P7 ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, Ch/tr GNBV/15P.

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung và Đoàn Giám sát theo QĐ số 2597-QĐ/QU giám sát, tại chi bộ P.GD&ĐT/Q.

Mời: Th/v Tổ giám sát.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp giải quyết hồ sơ tồn đọng, tại Phòng họp BTVQU (Ban TCQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P,          tại Phường 11 (TT.HĐND Phường ch/bị ND).

 

  * 15g30: Đ/c Châu Văn La nghe báo cáo xử lý 1 chuyên đề, tại PH1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: Đ/c Lê Thanh Bình-PCT/Q, TP.NV.

  

Thứ  tư

26/9

* 8g: BTVQU dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 (cả ngày), tại HT Thành ủy.

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp về quy trình thẩm định phê duyệt DA, tại PH1.

Mời: P.QLĐT, P.TCKH, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT.

* 9g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng đi kiểm tra các công trình.

Mời: P.QLĐT, Ban QLĐTXDCT cùng đi.

* 8g: TTUB dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp trên địa bàn quận, tại HT1 (P.YT ch/ bị ND, TM).

 

 

Thứ  năm

27/9

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với P.QLĐT về công tác quy hoạch, tại PH1 (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT, P.TNMT, P.QLĐT, UBND P10, P12.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp HĐND/TP.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P (TT.HĐND Phường ch/bị ND).

      - 7g30 : tại Phường 14

      - 9g30 : tại Phường 15

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình họp HĐKL, tại PH2 (P.NV ch/bị ND, TM.)

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú và Đoàn Giám sát theo QĐ số 2597-QĐ/QU giám sát, tại Đảng ủy Phường 11.

Mời : Th/v Tổ giám sát

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ 16-21 triệu đồng/người/năm,        tại UBND/P5 (cả ngày) (UBND/P5 ch/bị ND).

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, Ch/tr GNBV/15P.

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 126, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu tiếp đoàn giám sát của UB.MTTQVN/Q về công tác QLNN về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận, tại HT1.

Mời: CAQ, P.NV, P.QLĐT, P.TNMT, VP.ĐKĐĐCNTB, P.TCKH, Đội TTĐB/Q, Cty TNHH MTV DVCI, PCS.PCCC/Q11, Ban TCD, UBND15P.

 

Thứ sáu

28/9

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Văn La làm việc 1 chuyên đề với các đơn vị, tại PH1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: Tr.Ban TCQU, CVP.HĐND&UBND/Q, TP.NV.

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) dự họp Đảng ủy Cty Covi Laco, tại Văn phòng công ty.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp triển khai công tác rà soát tình hình cấp GCN đối với các khu đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng, tại HT1 (P.TNMT ch/bị ND).

Mời: UB.MTTQ/Q, Ban DVQU, P.NV, P.QLĐT, P.TNMT, UBND-UB.MTTQ 15 phường.

 

* 13g30: Đ/c Đặng Tấn Tuyên và Ban Pháp chế HĐND/Q giám sát về công tác QL cư trú, tại CA/Q.

 

* 15g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự sinh hoạt chi bộ VP.ĐUDN/Q tháng 9/2018, tại PH các ban QU.

Thứ bảy

29/9

* TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 15g: TTQU dự khai giảng các lớp Trung cấp lý luận CT-HC tại chức năm 2018, tại TT.BDCT quận (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM)

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA