Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 38, năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

17/9

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung và Tổ giám sát theo QĐ số 2597-QĐ/QU giám sát, tại Đảng uỷ P9.

Mời : Th/v Tổ giám sát.

 

* Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi ND).

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự Hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng năm 2018, chuyên đề Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng hội ý TT.ĐUDN/Q,     tại Phòng làm việc.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên khảo sát việc thực hiện Chương trình 09-Ctr/QU của QU, tại chi bộ VP.ĐKĐĐ-CNTB.

Mời : Đ/c Nguyễn Tùng Khương (P.NV), đ/c Nguyễn Thị Thẩm (VPQU), đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương (Ban TCQU),              đ/c Nguyễn Hồng Lan (UB.KTQU)

 

Thứ ba

18/9

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Đảng ủy P10 tháng 9/2018, tại UBNDP10.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, (TT.HĐND Phường ch/bị ND).

      - 7g30 : tại Phường 9

      - 9g30 : tại Phường 10

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp Đảng ủy P12.

 

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp :

- 8g: Họp HĐBT DA đường Cộng Hòa, P4, Q.TB (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM, Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: Th/v HĐBT của DA.

- 9g30: Làm việc với Sư Đoàn 370 về công tác bàn giao đất Quốc phòng thực hiện DA kênh A41.

Mời : Sư Đoàn 370, P.TNMT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, UBNDP4.

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm,             tại UBNDP14 (cả ngày) (UBNDP14 ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P.

 

* 9g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự xét duyệt dự toán ngân sách Đảng bộ quận năm 2019, tại Văn phòng Thành ủy.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy (cả ngày).

* 14g: BTVQU dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy.

 

 

Thứ  tư

19/9

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út, đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với lãnh đạo VPQU, tại Phòng họp BTVQU.

* Tại PH1, Đ/c Châu Văn La chủ trì họp :

- 8g: Tiếp công dân (Ban TCD ch/bị ND, TM)

- 9g30: Nghe VP.HĐND&UBND/Q và Ban TCD báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri.

* 9g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND, UB.MTTQ/Q dự lễ khai mạc Hội chợ hàng tiêu dùng Q.TB năm 2018, tại TT Triển lãm và Hội chợ Tân Bình.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì HN sơ kết công tác bồi dưỡng GDLLCT 9 tháng năm 2018 và khảo sát nhu cầu bồi dưỡng GDLLCT năm 2019, tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2.

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) dự bế giảng 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các chi bộ, trực thuộc Đảng bộ cơ sở năm 2018,               tại TT.BDCT/Q (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM)

 

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại Phường 7 (TT.HĐND/P7 ch/bị ND).

 

* 14g: Họp TTUB/Q để thực hiện 1 chuyên đề theo KH của Sở Nội vụ, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, P.NV ch/bị ND)

 

 

* 19g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Đêm hội trăng rằm, tại P.GD&ĐT/Q.

 

Thứ  năm

20/9

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung và Tổ giám sát theo QĐ số 2597-QĐ/QU, tại chi bộ P.NV.

Mời: Th/v Tổ giám sát.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La nghe TB.BTGPMB b/c 1 vụ việc.

Mời : TB.BTGPMB, TP.TCKH, GĐ Kho bạc quận

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/ĐTC của Đoàn Chủ tịch UB.MTTQVN Trung ương (về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo), tại UB.MTTQ/Q (Ban TTUB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng và Tổ giám sát theo QĐ 97-QĐ/QU của ĐUDN/Q, tại chi bộ HTX vận tải hàng hóa (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

Mời: Th/v Tổ giám sát.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên khảo sát việc thực hiện Chương trình 09-Ctr/QU của QU, tại chi bộ BQL chợ Hoàng Hoa Thám.

Mời : Đ/c Nguyễn Tùng Khương (P.NV), đ/c Nguyễn Thị Thẩm (VPQU), đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương (Ban TCQU),              đ/c Nguyễn Hồng Lan (UB.KTQU).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy (cả ngày).

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm,             tại UBNDP15 (cả ngày) (UBNDP15 ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P.

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 125, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về DA mở rộng đường Hồng Lạc P10, P11, tại PH1.

Mời: P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, UBNDP10, P11, đơn vị tư vấn,.

 

Thứ sáu

21/9

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân QU (cả ngày).

 

* 8g: BTVQU dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy (cả ngày).

* Tại PH1, Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp :

- 8g: Nghe P.QLĐT b/c tiến độ thực hiện CCHC các công trình XD sai phép.

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, UBNDP1, P2, P4.

- 9g30: Nghe các đơn vị báo cáo giải quyết KN của bà Phạm Thị Ngọc Dung.

Mời : P.TCKH, P.TP, P.TNMT, P.LĐTBXH, P.QLĐT, UBNDP15, Ban TCD (Ban TCD ch/bị ND)

 * 14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn)-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng tuyến đường Văn minh-Mỹ quan đô thị, tuyến kênh Xanh-Sạch-Đẹp giai đoạn 2013-2018, tại HT1 (P.VHTT ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2.

Mời: ĐUV, Bí thư các chi bộ

 

Thứ bảy

22/9

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 8g: TTUB dự HN tuyên truyền kiến thức PL về QL vận hành nhà chung cư năm 2018, tại TT.BDCT/Q (P.NV ch/bị ND, TM).

 

 

Chủ nhật

23/9

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Hồng Tiến) dự HN trao tặng học bỗng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2018-2019 cho học sinh, sinh viên Q.TB, tại HT Nhà VHLĐ/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA