Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 37, năm 2018 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

Thứ hai

10/9

* 8g : TTQU họp giao ban với các ban QU, tại PH BTVQU

Mời: Trưởng các ban QU, CN UBKTQU, Chánh VPQU

 

* 9g: Đ/c Lê Thanh Bình dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế DCCS năm 2018, tại P.YT (P.YT ch/bị ND)

Mời: Thành viên Tổ KT

 

* 9g30 : Họp Thường trực Quận ủy

 

 

*14g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q, tại PH TT.HĐND/Q.

Mời: UBND/Q, UB.MTTQVN/Q, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND/Q, CVP.HĐND&UBND/Q

 

*14g : Hội ý TT.UBND/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/ bị  ND)

 

* 14g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q đột xuất, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND,TM)

Thứ  ba

11/9

* Đ/c Lê Thị Kim Hồng giám sát theo QĐ số 97-QĐ/ĐU ngày 22/8/2018 của ĐUDN/Q (VP.ĐUDN/Q ch/bị TM)

- Từ 8g-9g30: Giám sát tại Chi bộ BV Phụ sản Mê kông

- Từ 9g45-11g30: Giám sát tại Chi bộ Cty CP Thanh Bình

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại UBNDP2 (TT.HĐND/P2 ch/bị ND).

 

* 8g : TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm, tại UBNDP9 (cả ngày) (UBNDP9 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy (cả ngày)

 

* TTUB dự HN tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động thực hiện ĐA xã hội hóa các phương tiện tránh thai năm 2018, tại HT1 (P.YT phối hợp UBND/Q8 ch/bị ND, TM)

 

*14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể lãnh đạo P.VHTT, tại PH1.

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến, tập thể lãnh đạo P.VHTT, TP.NV, CVP.HĐND&UBND/Q

 

* 14g : Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế DCCS năm 2018, tại P11 ( Đảng ủy P11 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại UBNDP5 (TT.HĐND/P5 ch/bị ND).

 

* 14g : Đ/c Lê Sơn dự kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động  Người VN ưu tiên dùng hàng VN, tại Đảng ủy P3 ( Đảng ủy P3 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

 

 

Thứ  tư

12/9

* 8g : BTVQU dự lớp bồi dưỡng,, cập nhật kiến thức năm 2018 , tại HT Thành ủy (cả ngày)

 

* 8g : Đ/c Hứa Quốc Hưng họp ở Sở TNMT.

Mời : TP.TNMT cùng dự

 

* 8g30 : Đ/c Châu Minh Hiếu tiếp đoàn Thanh tra đến làm việc,    tại PH1 (VP.HĐND&UBND/, Ban TCD ch/bị ND, TM)

 

* 9g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến tiếp đoàn Đại sứ Hoa Kỳ và phái đoàn tại Việt Nam về các họat động của chương trình PEPFAR,          tại Khoa Tham vấn Hỗ trợ Cộng đồng Q.TB (TTYT, UBNDP9 ch/bị ND)

 

*14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Châu Văn La dự hội nghị ĐUQS/Q tháng 9/2018, tại BCHQS/Q

 

* 14g : Đ/c Lê Sơn dự kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động  Người VN ưu tiên dùng hàng VN, tại QĐ ( QĐ ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

Thứ năm

13/9

*  8g : Đ/c Kiều Bình Chung và đ/c Châu Minh Hiếu đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, tại HT Thành ủy (cả ngày)

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/TP, tại UBNDP6 (TT.HĐND/P6 ch/bị ND).

 

8g : Đ/c Lê Sơn dự kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động  Người VN ưu tiên dùng hàng VN, tại P.YT ( P.YT ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm, tại UBNDP8 (cả ngày) (UBNDP8 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P

 

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp:

-8g: Nghe đ/vị tư vấn báo cáo PA TK Trụ sở BanCHQS/Q

Mời: P.QLĐT, Ban QLĐTXDCT, Ban CHQS/Q

-9g: Nghe đ/vị tư vấn báo cáo PA TK đường Hồng Lạc

Mời: P.QLĐT, Ban QLĐTXDCT, UBND P10,11

-9g30: Nghe đ/vị tư vấn báo cáo PA TK DA hẻm 373 LTK

Mời: P.QLĐT, Ban QLĐTXDCT, UBND P8,9

-10g: Nghe đ/vị tư vấn báo cáo PA TK DA đường Đông Hồ

Mời: P.QLĐT, Ban QLĐTXDCT, UBND P8

 

*14g: Hội nghị Ban TVQU lần thứ 124, tại PH BTVQU

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp dự án đường Phạm Văn Bạch, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND)

 Mời: Khu QLGTĐT số 1, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P15

 

Thứ sáu

14/9

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân QU (cả ngày).

 

* 8g : Đ/c Kiều Bình Chung  dự HN chuyên đề  49 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại HT TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g : BTVQU dự lớp bồi dưỡng,, cập nhật kiến thức năm 2018 , tại HT Thành ủy (cả ngày)

 

* 8g: TTUB dự tập huấn công tác giảm nghèo bền vững năm 2018, tại HT TTHC/Q (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, th/v Ban GNBV/15P.

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì làm việc với các Sở ngành về dự án tại Khu C30-P6-Q.TB, tại PH1 (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Sở CSPCCC, Sở GD&ĐT, P.QLĐT, UBNDP6

 

* 19g: TTUB dự chương trình trung thu “Đêm hội trăng rằm” năm 2018, tại Nhà thiếu nhi quận (P.LĐTB&XH ch/bị ND,TM)

 

*14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy, tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên

Thứ bảy

15/9

 

* TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ trao quà cho học sinh nghèo do Cty CP Giao hàng thu tiền tài trợ, tại HT P.GD&ĐT/Q (P.GD&ĐT/Q ch/bị ND, TM)

 

 

Chủ nhật

16/9

* 8g:  TTUB dự lễ trao học bổng của Chi hội Bình Phú Đông cho học sinh nghèo hiếu học, tại HT Trường THCS Âu Lạc

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA