Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 36, năm 2018 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

03/9

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

    * 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng họp Thường trực Đảng ủy DN/Q.

 

 

 

 

Thứ ba

04/9

* 7g30 : TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TT.HĐND, TTUB              (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTQ/Q dự Lễ khánh thành Trường MN Họa Mi  (P.GD&ĐT ch/bị  ND, TM)

 

* 8g : Đ/c Kiều Bình Chung đi học lớp bồi dưỡng,, cập nhật kiến thức năm 2018 , tại HT Thành ủy

 

* 8g : TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm, tại UBNDP7 (cả ngày) (UBNDP7 ch/bị ND)

Mời: Th/v Ban GNBV/Q, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P.

 

* 9g : Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp về PA hỗ trợ đối với Cty Pilot-Tokai, tại Sở Tài Chính (Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời : Ban BTGPMB cùng dự

 

* 9g30 : Đ/c Lê Thanh Bình dự KT việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, tại PH3 (P.YT ch/bị ND)

Mời : Th/v Tổ KT2

 

*10g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp các đội thi chung kết hội thi: “Cán bộ, công chức, viên chức Q.TB với công tác dân vận”, tại Phòng làm việc Ban DVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

*14g : TTQU họp giao ban các Ban Quận ủy, tại PH BTVQU

Mời : Trưởng các  Ban QU, UBKTQU, VPQU

 

* 14g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến đi kiểm tra các trường ch/bị lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Mời : P.GD&ĐT cùng đi.

 

* 14g : Đ/c Lê Thanh Bình nghe các đơn vị báo cáo vụ gara Long Hùng, tại PH2 (P.KT ch/bị ND)

Mời : P.TNMT, P.QLĐT, Cty DVCI, Ban TCD, UBNDP6

 

* 14g : Đ/c Châu Minh Hiếu tiếp Đoàn khảo sát HĐND/TP về tình hình thực hiện Pháp luật về bảo vệ môi trường và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân, tại HT1 (P.TNMT, Ban TCD ch/bị ND).

Mời : HĐND/Q, P.TNMT, Cty DVCI, Ban TCD, UBND15P

 

* 15g30 : Họp Thường trực Quận ủy

 

 

Thứ  tư

05/9

* 7g: BTVQU – TT.HĐND-TTUB (5 đ/c) – TT.UBMTTQ/Q dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại các trường trên địa bàn quận  (VP.HĐND&UBND gửi TM) 

 

* 8g30: Hội ý TTUB/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND và TM).

*14g: Đ/c Kiều Bình Chung làm việc với Đảng ủy P12, tại UBND P12.

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến, Lãnh đạo các Ban Quận ủy, UBKTQU, VPQU

 

* 14g : Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể lãnh đạo P.QLĐT, tại PH1 (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời :Đ/c Châu Minh Hiếu, TP.NV, Lãnh đạo VP.HĐND&UBND/Q

 

* 14g : TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại UBNDP1 (TT.HĐND/P1 ch/bị ND).

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp giao ban Ban BTGPMB

 

 

 

Thứ  năm

06/9

* 8g : Đ/c Kiều Bình Chung đi học lớp bồi dưỡng,, cập nhật kiến thức năm 2018 , tại HT Thành ủy (cả ngày)

 

* 8g : Đ/c Châu Văn La chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo giải quyết khiếu nại của tập thể nhân dân Tổ DP 1,2 KP1 P6 về DA C30, tại PH1

Mời: Đ/c Hứa Quốc Hưng-PCT/Q, CĐT, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, Cty DVCI, BTCD, ĐU-UBND P6

 

* Đ/c Trần Quốc Tuấn dự kiểm tra việc lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách hành chính

     - 8g : tại Chi bộ Phòng Kinh tế . 

        - 9g30 : tại Chi bộ Phòng Y tế.

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

* 8g : TTQU-TT.HĐND-TTUB dự Hội thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XD nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018, tại Nhà VHLĐ/Q (Ban TT.UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g : TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm, tại UBNDP8 (cả ngày) (UBNDP8 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV quận, Trưởng ban, ch/tr GNBV/15P

 

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

*8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì triển khai điều tra dư luận xã hội và xây dựng lực lượng phản bác các luận điệu xuyên tạc, tại HT Quận ủy

 

* 14g : Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể  lãnh đạo Phòng Nội vụ, tại PH1.

Mời : Chánh VP.HĐND&UBND/Q.

 

* 14g : Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở  cơ sở, tại P14 ( Đảng ủy P14 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

* 14g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp Thường trực Tổ công tác Kết luận 04/KL-QU, tại PH2.

Mời: Đ/c Trần Quốc Tuấn (HĐND), đ/c Lê Thanh Bình (PCT.UBND/Q), đại diện UB.MTTQ/Q, đ/c Hồ Minh Hòa (CA/Q), đ/c Nguyễn Tài Luật (Đội QLTTĐT), đ/c Trần Văn Khánh (P.KT), đ/c Trần Văn Thấn (VPQU)

 

 

 

*14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì Hội thi “Noi gương và tiếp bước” năm 2018 do Đảng ủy CQCQ/Q tổ chức, tại HT1

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về khu đất XD Trường MN Tân Sơn Nhất, tại PH3 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời : Sở TNMT, P.TNMT, P.QLĐT, P.GD&ĐT, Hiệu trưởng trường MN Tân Sơn Nhất, Ban QLĐTXDCT

Thứ sáu

07/9

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân QU (cả ngày).

                                                                  

* 8g : TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại UBNDP3 (TT.HĐND/P3 ch/bị ND).

* 8g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự kiểm tra Hội Đông y quận

Mời : Th/v Đoàn Kiểm tra

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp :

-8g : Nghe P.QLĐT báo cáo thông qua quy trình thỏa thuận địa điểm thành lập Trường

Mời : P.QLĐT, CA/Q, UBND 15P

-9g : Làm việc với chủ đầu tư công trình số 32 Hoàng Bật Đạt - P15(VP.HĐND&UBND gửi TM)

 

* 8g :   Đ/c Châu Văn La tham dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2018, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

Mời : Các cơ quan Đảng, UBMTTQ/Q và các ĐT, các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp, UBND 15P, Cty, HTX thuộc Cụm thi đua quận

 

* 9g : Đ/c Kiều Bình Chung làm việc với cán bộ, tại Phòng làm việc

 

 

*14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Châu Văn La dự hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 9/2018, tại BCH Quận sự quận

 

* 14g : TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND/P, tại UBNDP5 (TT.HĐND/P5 ch/bị ND).

 

* 14g: TTUB dự HN tuyên truyền Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước, tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTUB/Q dự họp Chi bộ VP.UBND/Q, tại PH3

Thứ bảy

08/9

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

 

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA