Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 35, năm 2018 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

27/8

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến tiếp Đoàn KT Thành phố phúc tra P13 Q.TB không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm và các chiều thiếu hụt XH theo chuẩn TP giai đoạn 2016-2020, tại Điểm sinh hoạt văn hóa P13 (UBND P13 ch/bị ND)

Mời: LĐLĐ/Q, Th/v Ban GNBV, UBNDP13

               

* Họp thành viên UBND Quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng QU, tại PH BTVQU

 

* 15g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Chi bộ VP.ĐUDN/Q tháng 8/2018, tại PH các ban QU

 

* Tại HT Quận ủy, Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp :

14g : Kiểm tra việc xây dựng lực lượng NCCT

Mời : Đại diện Đảng ủy 15P, MTTQ và các đoàn thể quận

- 15g30 : Họp BTC hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đại diện chủ DN, DN trên địa bàn quận (Ban DVQU ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

28/8

* 8g :   Đ/c Kiều Bình Chung dự học lớp cập nhật kiến thức,           tại HT Thành ủy

 

* 8g :   Đ/c Châu Văn La họp Tổ công tác của BTVQU v/v giải quyết 1 vụ việc, tại PH1 (Đội TTĐB/Q, CA/Q, UBNDP6 ch/bị ND).

Mời : Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, các th/v Tổ công tác.

 

* 8g : Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở  cơ sở, tại Đội QLTT/Q ( Đội QLTT ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 1

 

* 8g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự lễ trao HHĐ cho ĐV tại Chi bộ Hợp tác xã Vận tải hàng hóa (số 618, CH, P13) (Đảng ủy DN/Q ch/ bị ND, TM)

 

 * 8g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng đồng bào công giáo có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo, tại TT Hội nghị TP

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự Hội nghị tuyên dương người nộp thuế quận TB, tại HT Chi cục thuế (CCT ch/bị ND,TM)

 

* 14g :   Đ/c Châu Văn La , đ/c Châu Minh Hiếu làm việc với P.QLĐT về công tác quy hoạch,      tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở  cơ sở, tại Đội TTĐB/Q ( Đội TTĐB/Q ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 1

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND phường, tại trụ sở UBNDP4 (TT.HĐNDP4 ch/bị ND)

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở  cơ sở, tại Đảng ủy P3 (Đảng ủy P3 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 2

 

* 15g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng trao tặng HHĐ cho ĐV tại Gia đình Đảng viên P10(Đảng ủy P10 ch/bị ND, TM)

 

Mời: Ban TCQU, đại diện TTĐU các phường liên quan

Thứ  tư

29/8

* 8g: BTVQU dự lễ kỷ niệm 73 năm CMT8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2018, tại HT. HTHC/Q (Ban TCQU, VPQU ch/bị ND, TM)

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở  cơ sở  năm 2018, tại P.YT (P.YT ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 2

 

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 8g: Họp DA (VP. HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

- 9g: Nghe P.QLĐT b/c đề xuất xử lý căn nhà 27B Bùi Thị Xuân P2.

Mời: P.QLĐT, THADS/Q, Đội TTĐB/Q, UBNDP2, Ban TCD, P.TP.

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung làm việc với Đảng ủy Phường 8, tại UBND P8

Mời: Lãnh đạo các Ban QU, VPQU, UBKTQU, đ/c Nguyễn Hoàng Long

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo giải quyết khiếu nại của tập thể nhân dân Tổ DP 1,2 KP1 P6 về DA C30, tại PH1

Mời: Đ/c Hứa Quốc Hưng-PCT/Q, P.QLĐT, P.TNMT, BBT, Cty DVCI, BTCD, UBND P6

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên, tại Gia đình Đảng viên

Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, đại diện TTĐU các phường liên quan

 

* 14g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019,   tại HT P.GD&ĐT (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Sở GD&ĐT, các BN, ĐT quận, UBND15P, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở  cơ sở , tại BQL Chợ PVH (BQL Chợ PVH ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 2

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì giao ban dư luận xã hội, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM)

 

Thứ  năm

30/8

* 7g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ P4 (Đảng ủy P4 ch/bị ND, TM)

 

* 8g : TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.UBND           (đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ (đ/c Lê Sơn) thăm đảng viên đau yếu, khó khăn nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Mời : Lãnh đạo các ban QU, UBKTQU, VPQU, đại diện Thường trực các phường liên quan (Ban TCQU, VPQU ch/bị)

 

* 8g : BTVQU (đ/c Phạm Thị Út) dự lễ trao HHĐ, tại Đảng bộ P2

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND phường, tại trụ sở UBNDP5 (TT.HĐNDP5 ch/bị ND)

 

* 8g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng tiến dự lễ trao HHĐ, tại Đảng bộ P12

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở  cơ sở  năm 2018, tại Đảng ủy P7 (ĐU P7 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra 2

 

* 8g : TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/người/năm, tại UBNDP6 (cả ngày) (UBNDP6 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV quận, Trưởng ban, chuyên trách giảm nghèo bền vững 15P

 

*9g: Đ/c Trần Quốc Tuấn họp ĐU cơ quan chính quyền quận mở rộng, tại PH2.

Mời: ĐUV và Bí thư các chi bộ

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 13g30: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận kỷ niệm 73 năm QK nước CHXHCNVN và trao HHĐ cho đảng viên, tại HTQU (ĐU cơ quan Đảng, đoàn thể quận ch/bị ND,TM)

 

*13g30: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự HN tuyên truyền công tác khuyến học, dịch vụ công trực tuyến, sơ cấp cứu và tổ chức thi hái hoa dân chủ trong hội viên, đoàn viên CQCQ/Q năm 2018, tại HT.TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM)

 

* 14g :   Đ/c Châu Văn La họp BCHTN/Q, tại PH1 (CA/Q ch/bị ND và báo cáo).

Mời : Đ/c Bí thư Quận ủy, th/viên BCHTN/Q

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự giám sát công tác ban hành văn bản của HĐND phường, tại trụ sở UBNDP8 (TT.HĐNDP8 ch/bị ND)

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên tại Gia đình Đảng viên

Mời: Lãnh đạo Ban TCQU, đại diện TTĐU các phường liên quan

 

 

* Đ/c Lê Thanh bình làm việc với các đơn vị về việc ch/bị ký kết hỗ trợ vốn vay đợt 2 năm 2018, tại PH3 (P.KT ch/bị ND, TM)

 

* Tại PH2, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

-14g: Tiến độ DA Hẻm 99 Nguyễn Thái Bình

Mời: Cty CPĐKTB, P.QLĐT, P.TNMT, BBT, UBND P4 (VP HĐND&UBND/Q gửi TM)

- 15g: Làm việc với các đơn vị v/v giải quyết khiếu nại của Ông Phạm Minh Sơn liên quan DA CC 350 HVT

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Cty CPĐKTB, Ban BTGPMB, BTCD, UBND P4 (BTCD và các đơn vị c/bị ND)

 

* 15g: Hội nghị báo cáo thời sự quý 3, tại HT.TTHC.

Mời: Toàn thể CB, CC, VC cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan chính quyền quận.

Thứ sáu

31/8

* 7g: Ban TVQU, lãnh đạo các BN, ĐT quận, UBND15P và đại diện chức sắc tôn giáo viếng đài liệt sĩ quận nhân kỷ niệm 73 năm CMT8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc Khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2018), tại Đài liệt sĩ quận (P.LĐTB&XH ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân QU (cả ngày).

 

* 7g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ P6 (Đảng ủy P6 ch/bị ND, TM)

 

* 8g :   Đ/c Châu Văn La dự họp Đảng bộ CA/Q, tại HT CA/Q.

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB          (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự HN tổng kết công tác hè năm 2018 chủ đề: “Thiếu nhi Tân Bình vui hè, an toàn, bổ ích”, tại TT.VHTT/Q (QĐ ch/bị ND)

Mời: BCĐ hè TP, T/v BCĐ hè quận, Trưởng, phó ban chỉ đạo hè 15P, đại diện Ban tổ chức hè 15 khu phố

 

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về giải quyết các TH xin tồn tại đv DA Kênh A41, tại PH1

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, BQLĐTXDCT, Ban TCD, UBND P4

 * 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 123, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự HN tập huấn về kỹ năng thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị & hành chính công cấp tỉnh PAPI, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 16g30: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự sinh hoạt Chi bộ Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến tháng 8/2018

 

 

Thứ bảy

01/9

* TTUB (đ/c Châu Văn La) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

* 8g: TTQU-TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến)-TT.UBMTTQ/Q dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày CMT8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2018), tại CV tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe).

Mời: Ban DVQU, VPQU, CA/Q, Ban CHQS, P.NV, P.VHTT, P.LĐTB&XH, TT.VHTT, Hội LHPN, QĐ, LĐLĐ, Hội CCB (Các đơn vị tập trung tại TTHC quận. Lưu ý: nữ mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi)

 

 

 

Chủ nhật

02/9

* 19g30: TTQU-TTUB dự chương trình biểu diễn nghệ thuật, tại CV tượng đài chủ tịch HCM.

 

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA