Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 – 2020” và Sơ kết 4 năm đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn quận Tân Bình

Thực hiện kế hoạch 181/KH-VSTBPN&BĐG ngày 30/6/2020 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận Tân Bình về tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ  giai đoạn 2011 – 2020” và Sơ kết 4 năm đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn quận Tân Bình.

Sáng ngày 30/9/2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận Tân Bình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ  giai đoạn 2011 – 2020” và Sơ kết 4 năm đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn quận Tân Bình. Đến tham dự hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình và các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, thành viên Ban VSTBPN&BĐG quận và 15 phường.

Qua buổi hội nghị tổng kết các đại biểu đã đánh giá lại những mặt làm được và chưa làm được để từng bước rút kinh nghiệm và phát huy những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua; đồng thời qua phát biểu ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch TT UBND/Trưởng Ban VSTBPN và BĐG quận nhấn mạnh cần tăng cường sự phối hợp đồng bộ, thống nhất chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng 19 tập thể và 20 cá nhân nhằm nghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website