Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quận Tân Bình làm tốt công tác hỗ trợ, đãi ngộ với người có công

Chiều ngày 30/10/2019, UBND Quận Tân Bình tổ chức hội nghị triển khai
Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ
trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách
mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm
vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn
Thị Hồng Tiến - UV Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND Quận, Trưởng ban chỉ đạo 24 Quận Tân Bình.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn những nội dung cơ bản của
Nghị định số 102, bao gồm 12 điều, quy định về chế độ hỗ trợ và một số chế
độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham
gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang
định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 5/9/2018. Ngoài ra, các đại biểu
còn được triển khai Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ
Quốc Phòng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của
Chính phủ về cách tính hưởng chế độ, hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ,
phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận, trách nhiệm tổ
chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông tư hướng dẫn
này có 8 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư Quận ủy cho
biết : “Trong thời gian tới, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội
quận có liên quan và UBND 15 phường cần nắm chắc các văn bản và tập
trung thực hiện các nội dung theo Nghị định 102, Thông tư 170 và tuyên
truyền sâu rộng các nội dung này trong các tầng lớp nhân dân. Cơ quan
Thường trực (Ban chỉ huy Quân sự Quận) có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể,
tỉ mỹ về nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp tiến hành kê khai biểu mẫu, lập
hồ sơ thủ tục theo đúng biểu mẫu quy định và đạt kết quả”.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phường đã Báo cáo tham luận về kết luận địa bàn,
lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quận Tân Bình.

Ngọc Hân - Minh Phương


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website