Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VỐN VAY ƯU ĐÃI TỪ QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THÓAT MỨC CHUẨN CẬN NGHO THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẠT HIỆU QUẢ CAO”

Trong nhiều năm qua, mục tiêu giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ xóa đói  giảm nghèo đã từng bước được thể chế hóa thông qua việc xây dựng pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu và chính sách cụ thể với phương châm mang tính nguyên tắc đó là “kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội”, “thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa  giữa các tầng lớp dân cư.

Trên cơ sở đó, chính sách, pháp luật về giảm nghèo đã được xây dựng toàn diện, đa dạng theo nhiều hướng tiếp cận, nhằm giải quyết các nguyên nhân của nghèo đói, các nhu cầu thiết yếu của người nghèo bao gồm: các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng; các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt,...chính sách giảm nghèo đã hướng đến nâng cao chất lượng giảm nghèo và chuyển sang mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn của hộ nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo với chính quyền cơ sở thông qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế đó là:

          - Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn ở mức tối đa không nhiều, một số chương trình tín dụng chưa lồng ghép mục đích với hạn mức tín dụng cho vay.

  - Việc vận động lao động nghèo, cận nghèo đi xuất khẩu lao động gặp khó khăn do trình độ của lao động nghèo còn thấp, chủ yếu lao động tự do, không đáp ứng được điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp về trình đào tạo, sức khỏe,...Công tác tư vấn, hỗ trợ đưa lao động nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài khó thực hiện, số đạt yêu cầu tuyển chọn rất ít, trong khi yêu cầu tuyển chọn ngày càng cao.

          - Một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích đã hạn chế hiệu quả của vốn vay; vay kinh doanh, buôn bán nhưng do gặp rủi ro nên gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ.

          - Công tác giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được tập trung đẩy mạnh, có một số phường ngại cho vay vốn vì đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo không có phương án làm ăn, không còn trong độ tuổi lao động sẽ phát sinh nợ quá hạn nên dẫn đến việc tồn Quỹ Xóa đói giảm nghèo còn cao.

Ngoài ra, do người lao động nghèo, cận nghèo chủ yếu làm nghề lao động tự do, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên việc kéo giảm chiều thiếu hụt về bảo hiểm xã hội rất khó thực hiện, mặc dù quận, phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân.

Trước tình hình đó, ngày 07/11/2019  tại Phòng họp Hội trường 1- Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban giảm nghèo bền vững quận)  tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo thụ hưởng chính sách đạt hiệu quả cao”. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Dũng  – Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố; ông Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Bình & Quận 3; bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận Tân Bình; ông Đoàn Văn Đủ - Trưởng phòng Lao động – TB&XH quận;  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chuyên trách giảm nghèo, Tổ trưởng tổ tự quản, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn 15 phường, quận Tân Bình.

Trong Hội nghị, đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Bình & Quận 3, triển khai quy trình cho vay vốn từ các nguồn quỹ và thông tin các chính sách mới về chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn cận nghèo với mức lãi suất thấp, tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo (Quỹ 140), cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm (Quỹ 61), cho vay Quỹ người có đất bị thu hồi (Quỹ 34) và cho vay hỗ trợ nhà ở,... góp phần khuyến khích Tổ tự quản giảm nghèo, tổ tiết kiệm & vay vốn mạnh dạn đề xuất UBND phường duyệt xét cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn cận nghèo vay vốn.

Bên cạnh đó, đại diện Bảo hiểm Xã hội quận cũng thông tin đến Hội nghị quy trình tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện với các chính sách hỗ trợ hợp tình, hợp lý, đúng thực chất. Đây cũng là giải pháp thiết thực để tập trung kéo giảm thiếu hụt chiều Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao mức sống, vượt qua chuẩn nghèo, trở thành hộ khá, hộ vượt chuẩn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu quận không còn hộ nghèo có thu nhập từ 28 triệu/người/năm trở xuống và kéo giảm các chiều thiếu hụt xuống dưới 40 điểm vào cuối năm 2020, theo chỉ tiêu của thành phố và quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng  – Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đề xuất cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn. Đồng thời, thông tin thêm một số chính sách mới về chương trình hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, ông Dũng đã động viên khích lệ tinh thần các Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo, tổ tiết kiệm & vay vốn 15 phường và Ban giảm nghèo quận cố gắng giữ vững thành tích đã đạt được trong năm 2019 và tiếp tục phát huy thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 -2020./.

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website