Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 3 tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022

Ngày 27/7 hằng năm là dịp để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta đời đời ghi nhớ sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và luôn quan tâm làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, tổ chức toàn dân tích cực tham gia các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ… đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022, vào lúc 14 giờ 00 ngày 27/7/2022 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 3 tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đến tham dự buổi họp mặt có ông Võ Đức Chinh – Bí thư Đảng ủy phường; Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy phường; Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường; Ông Lê Viết Trường – Chủ tịch UBMTTQVN phường, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể phường và hơn 50 người là thương binh, bệnh binh, các ông bà là đại diện gia đình liệt sĩ, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng về tham dự.

Mở đầu buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN cùng các ban ngành, đoàn thể phường và các thöông binh, beänh binh, caùc oâng baø ñaïi dieän gia ñình lieät só, gia ñình baø meï Vieät Nam Anh huøng dâng hương để tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cũng trong buổi họp mặt, Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường thay mặt Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN phường lên oân laïi truyeàn thoáng ngày Thương binh, Liệt sĩ và báo cáo công tác chăm lo cho các gia đình Thương binh, Liệt sĩ, Người có công cách mạng trên địa bàn phường trong năm qua, đồng thời cũng đã trao tặng 64 phần quà của Chủ tịch nước và 74 phần quà của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 138 thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí là 97.200.000 đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN cùng các ban ngành, đoàn thể phường thắp hương tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các thương binh, bệnh binh, đại diện các gia đình liệt sĩ, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng thắp hương tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường oân laïi truyeàn thoáng ngày Thương binh, Liệt sĩ và báo cáo công tác chăm lo cho các gia đình Thương binh, Liệt sĩ, Người có công cách mạng.

Sau buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN cùng các ban ngành, đoàn thể phường đã đến thăm, tặng quà và thắp hương cho 3 gia đình thờ cúng Mẹ VIệt Nam Anh hùng với tổng số tiền là 1.650.000 đồng.

Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN cùng các ban ngành, đoàn thể phường đến thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tôn thờ cúng Mẹ VIệt Nam Anh hùng.

Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN cùng các ban ngành, đoàn thể phường đến thắp hương và tặng quà gia đình ông Hoàng Minh Trung thờ cúng Mẹ VIệt Nam Anh hùng.

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Tường thờ cúng Mẹ VIệt Nam Anh hùng.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA