Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2023, sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Tư pháp, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình tổ chức truyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 90 người tham dự là cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên và người lao động đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Cùng với sự vào cuộc tích cực và sự nỗ lực cố gắng của các câp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức ý chức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động từng bước chuyển biến tích cực. Điều kiện môi trường làm việc được quan tâm. Công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm triển khai chủ động tích cực.

Tại buổi tập huấn, ông Tôn Trọng Nghĩa – Thạc sỹ, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng báo cáo tình hình tai nạn lao động trong năm 2022, giới thiệu các quy định pháp luật, những nguyên tắc an toàn lao độngn trong quá trình lao động, bố trí trang thiết bị y tế và chăm sóc khi có tai nạn, các sự cố về an toàn lao động và nguyên nhân dẫn đến sự cố; đồng thời hướng dẫn những phương pháp cách thức và quy định an toàn, phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng. Qua buổi tập huấn giúp các tổ chức, cá nhân, người lao động nhận biết được các chính sách cũng như chính sách, quy định trong an toàn lao động.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA