Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ngày pháp luật với chủ đề: Mô hình Hợp tác xã quản lý chợ theo hướng tiên tiến hiện đại và các nội dung quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã, Tổ hợp tác

Sáng ngày 07/6/2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp  tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với chủ đề về mô hình Hợp tác xã quản lý chợ theo hướng tiên tiến hiện đại và các nội dung quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã, Tổ hợp tác nhằm trang bị kiến thức, nhiệm vụ cơ bản cho hơn 158 lượt người tham dự hội nghị là cán bộ, công chức các ban ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân, Hội liên hiệp phụ nữ 15 phường, các Chi hội khu phố 15 phường, Ban quản lý các chợ, Thương nhân và các Tổ hợp tác./. 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website