Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hỗ trợ tiểu thương tiếp cận, vay vốn kinh doanh

Nhằm hỗ trợ tiểu thương tại các chợ trên địa bàn quận Tân Bình tiếp cận, vay vốn kinh doanh; Ủy ban nhân dân quận phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông tin mức lãi suất cho vay thông thương, mức lãi suất ưu đãi, tiêu chí áp dụng mức lãi suất cho vay để phù hợp với tiểu thương, điều kiện  về tài sản bảo đảm, chính sách khuyến mãi hỗ trợ khác, … đến thương nhân kinh doanh tại các chợ. 
Thương nhân có nhu cầu vay vốn, vui lòng liên hệ Văn phòng Ban quản lý chợ đăng ký các thông tin cơ bản của thương nhân, nhu cầu vốn, thông tin tín dụng, kế hoạch kinh doanh, khả năng tài chính, ... để tổng hợp danh sách gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website