Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

“Ngày pháp luật với chủ đề: Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn quận Tân Bình”

Sáng ngày 08/8/2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp và Phòng Kinh tế phối hợp  tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với chủ đề Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn quận Tân Bình nhằm trang bị những kiến thức cần thiết trong công tác phát triển, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của hợp tác xã và hoạt động kiểm soát đối với hợp tác xã cho khoảng 110 lượt người tham dự hội nghị là đại diện các ban ngành, đoàn thể quận, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, Chuyên trách kinh tế, Cán bộ tư pháp 14 phường, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã../. 

(Lê Thị Mỹ Cẩm - P.Kinh tế/Q)


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website