Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Về việc Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn, triển khai biên lai điện tử

Nhằm tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi thói quen thanh toán tiền mặt của người dân, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt trên địa bàn quận trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai biên lai điện tử nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình thu phí, lệ phí; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Tân Bình.

Ngày 14/9/2022, Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình tổ chức nghị triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn, triển khai biên lai điện tử tại Hội trường 1 - Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Vũ - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận; đồng chí Nguyễn Phú Hùng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tân Bình. Ngoài ra, còn có sự tham dự của 120 đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 phường, các đơn vị sự nghiệp có thu, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Bồi dưỡng giáo dục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn quận Tân Bình…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn, triển khai các quy định về nội dung, sử dụng biên lai điện tử. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Tân Bình; đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác triển khai sử dụng biên lai trên địa bàn quận giúp cho công chức, viên chức Nhà nước và người dân, doanh nghiệp giảm tối đa việc thao tác với hồ sơ giấy tờ, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó, góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận Tân Bình.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA