Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022 - CHỦ ĐỀ "CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG THIÊN TAI"

          Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 của quận Tân Bình với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”
          Kế hoạch nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trên địa bàn quận trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của chính quyền các cấp và người dân; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai nhằm tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân cũng như cổ vũ tinh thần Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

          Thời gian thực hiện: tập trung trong tháng 5 và kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Phòng Kinh tế

Một số hình ảnh, nội dung tuyên truyền

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA