Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc nhóm kinh tế

Nhằm đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính năm 2019; Phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Một cửa quận Tân Bình đối với các thủ tục hành chính thuộc nhóm kinh tế, bao gồm 11 thủ tục hành chính (đính kèm danh sách.), đồng thời tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính vào buổi chiều (từ 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút) từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần./.  
 

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NHÓM KINH TẾ

ĐƯỢC ÁP DỤNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MỨC ĐỘ 3 TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA QUẬN TÂN BÌNH

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

2

Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

3

Thủ tục thông báo nội dung đăng ký hợp tác xã

4

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

5

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

6

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

7

Thủ tục đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

8

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

10

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

11

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA