Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

          Số ký hiệu: 23/2022/TT-BTC

          Loại văn bản: Thông tư

          Ngày ban hành: 06/4/2022

          Lĩnh vực: Tài chính

          Ngày có hiệu lực: 20/5/2022

        Tài liệu đính kèm: Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA