Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo tìm tổ chức đấu giá tài sản

        Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

        - Tài sản bán đấu giá: 115 cái máy khoan các loại, 21 cái máy cắt các loại, 4 cái máy dùi các loại, 100 cái máy giảm tốc các loại, 23 cái máy cắt cỏ các loại, 41 cái máy mài các loại, 345 kg màn nhựa không hiệu các loại, 1.800 kg thảm trải sàn các loại, 10 cái nồi xe máy các loại, 8 cái phuộc xe máy các loại, 08 cái đầu lòng xe máy các loại, 26 hộp sữa hiệu Aptamil Profutura.    

        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 45.150.000 đồng.

           Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng.

        - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022.

        - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.

        - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

      + Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tiến hành tổ chức đấu giá.

      + Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

      + Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức đấu giá tài sản.

      + Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

      + Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố.

      + Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

        Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình – Số điện thoại: 54341539

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA