Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG BÁO thực hiện đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2020

Năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố và gửi Thông báo số 14/TB-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 v/v thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2020 đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã được biết để thực hiện.

Theo nội dung Công văn số 06/QPCTT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố v/v thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) Thành phố năm 2020. Theo đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã chưa thực hiện đóng Quỹ PCTT Thành phố năm 2020.

Mức đóng góp Quỹ PCTT Thành phố năm 2020 đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài: đóng góp theo tỷ lệ 70% của hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhưng tối thiểu 350.000 đồng, tối đa 70.000.000 đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình thông báo đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã có tên trong Danh sách đính kèm Thông báo số 23/TB-TCKH ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương nộp Quỹ PCTT Thành phố năm 2020 nhằm chấp hành đúng quy định của Nhà nước.

Trân trọng./.

Ngọc Tuyền - Phòng Tài chính - Kế hoạch.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA