Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tập huấn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, 07 nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc gồm: Thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau quả tươi, tôm, thủy sản sơ chế có bao gói (cá rô, cá lóc, cá sặc, khô cá dứa), tổ yến.

Nhằm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp có liên quan đến ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc, trong đó tập trung các nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

* Thời gian: Dự kiến từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023.

* Nội dung:

- 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, định dạng các mã dùng cho truy vết, ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- 01 lớp tập huấn, phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về định dạng vật mang dữ liệu ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.

- 01 lớp tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về xác định nguồn gốc sản phẩm Rau quả tươi (bao gồm sản phẩm xoài cát) - thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật giáp xác (sản phẩm tôm) - thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- 01 lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản sơ chế có bao gói (cá rô, cá lóc, cá sặc, khô cá dứa) - thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* Đối tượng tham dự: Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự hội nghị tập huấn, vui lòng liên hệ Phòng Kinh tế quận Tân Bình (Điện thoại: (028) 54341535, Email: vtaquan.tanbinh@tphcm.gov.vn)

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA