Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THẾ HỆ TRẺ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN

          Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

          Cùng với đó, ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay, WIPO đưa ra thông điệp "IP and Youth innovating for a Better Future" - "Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn".

          Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

          Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Phòng Kinh tế đã triển khai các hoạt động tuyên truyền thông điệp Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) đến cộng đồng trên địa bàn quận Tân Bình, góp phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng, cụ thể:

          1. Treo băng rôn tuyên truyền rộng rãi thông điệp “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn” tại các khu vực công cộng tập trung đông người; đăng tải thông tin trên các trang thông tin điện tử của đơn vị và thời gian thực hiện từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022.

          2. Giới thiệu các sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) đến các đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp để cùng tham dự.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại các trụ sở Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Tân Bình

Phòng Kinh tế

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA