Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận ký cam kết chấp hành pháp luật về kinh tế

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; Kế hoạch số 427/KH-QLTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình triển khai đến các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận ký cam kết chấp hành pháp luật về kinh tế với các nội dung: không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,…

(Mẫu cam kết)

Sau khi ký cam kết, các tổ chức, cá nhân lưu 01 bản tại cơ sở và nộp lại bản cam kết đã ký kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh) về Ủy ban nhân nhân phường, Ban Quản lý các chợ, Ban Giám đốc các Trung tâm thương mại, siêu thị (nơi đặt địa điểm kinh doanh).

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA