Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình triển khai vận động tổ chức, cá nhân miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã và đang tích cực triển khai các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Công văn số 951/UBND-VX về việc vận động tổ chức, cá nhân miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Theo đó, Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể: tổ chức rà soát, thống kê các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuê mặt bằng kinh doanh; thành lập mỗi phường 01 Tổ công tác vận động do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường làm Tổ trưởng; các thành viên tham gia gồm: cán bộ kinh tế phường, cán bộ thuế thuộc Đội thuế liên phường, Công an phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và công chức thuộc phòng, ban chuyên môn quận; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn phường đồng hành cùng quận trong hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi phát triển kinh tế.

Tùy theo khả năng và điều kiện phù hợp, tổ chức, cá nhân cho thuê mặt bằng hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để cùng đồng lòng chung tay chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm với chính quyền, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA