Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn năm 2023

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn quận Tân Bình năm 2023 với chủ đề: “Trao đổi, lắng nghe và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn quận Tân Bình”.

Tham dự hội nghị có Bà Thái Thị Lan Chi - Quận ủy viên/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ông Trần Minh Vũ - Quận ủy viên/Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận, Ủy ban nhân dân 15 phường và đại diện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn quận.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích thông tin về Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đồng thời thảo luận, lấy ý kiến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác về nội dung dự thảo Kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU của Thành ủy.

Thông qua ý kiến của các đơn vị, lãnh đạo quận sẽ nắm bắt và hiểu rõ hơn từ đó định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch của Quận ủy phù hợp với tình hình phát triển kinh tế tập thể quận trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận cũng mong muốn được lắng nghe các đơn vị hợp tác xã chia sẻ về thực trạng sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc gặp phải và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của chính cộng đồng các đơn vị kinh tế tập thể quận nhà.

Tại Hội nghị ghi nhận 10 lượt ý kiến của các đơn vị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác liên quan đến các vấn đề: tiền thuê đất, xúc tiến thương mại, giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt, hỗ trợ thuê mặt bằng làm trụ sở văn phòng, chính sách ưu đãi về vay vốn, xây dựng tài liệu tuyên truyền lợi ích khi gia nhập hợp tác xã,…

Đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của quận như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình,… đã có những thông tin phản hồi, giải đáp về các vấn đề hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác quan tâm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Thái Thị Lan Chi - Quận ủy viên/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã trao đổi thông tin, giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền của quận. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, quận tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và kịp thời kiến nghị, đề xuất với Thành phố xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho hợp tác xã trong thời gian tới.

Việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại là một kênh thông tin hết sức cần thiết để chính quyền và các đơn vị kinh tế tập thể cùng thảo luận, trao đổi, qua đó thể hiện sự đồng hành của Đảng và Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể.

Thay mặt Ủy ban nhân dân quận, Bà Thái Thị Lan Chi ghi nhận và trân trọng những đóng góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, mong muốn các đơn vị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trong thời gian tới tiếp tục tích cực đồng hành cùng quận xây dựng khu vực kinh tế tập thể quận ngày càng phát triển, giữ vững thành quả đã đạt được, phát huy những giá trị, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể cần phải hợp tác, liên kết với nhau để cùng tồn tại và phát triển.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA