Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày đối với lĩnh vực hoạt động của hộ kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã xây dựng Kế hoạch số 18/KH-TCKH ngày 08 tháng 5 năm 2022 để triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày đối với lĩnh vực hoạt động của hộ kinh doanh. Các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày gồm:

1. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh.

4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

(Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA