Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Khảo sát nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực Ngân hàng năm 2023

Thực hiện Công văn số 2493/HCM-TH-KSNB ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực Ngân hàng năm 2023.

Để kịp thời nắm bắt thông tin về các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan cơ chế chính sách lĩnh vực ngân hàng, Phòng Kinh tế thông tin câu hỏi khảo sát theo hình thức QRCode đến các doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình.

Kính mong Quý doanh nghiệp quan tâm, thực hiện.

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA