Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị “Ngày Pháp luật” với nội dung: tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về mô hình và phương án hoạt động của các Hợp tác xã vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi mô hình hoạt động của vệ sinh dân lập thành lập Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp, chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và triển khai có hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.


Sáng ngày 14/5/2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật: với nội dung: tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về mô hình và phương án hoạt động của các Hợp tác xã vệ sinh môi trường. Hội nghị đã có sự góp mặt của hơn 100 tổ chức, cá nhân tham dự và cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tổ chức, cá nhân hiện đang hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA