Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Đề nghị khẩn trương nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND-KT về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình; đồng thời, phát hành Thông báo số 98/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố (PCTT) năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình gửi đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình.

Theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ PCTT, việc đóng quỹ PCTT là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước (trừ các trường hợp được miễn); thời hạn nộp Quỹ PCTT: đối với cá nhân nộp một lần trước 31 tháng 7 hàng năm; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 31 tháng 7, số còn lại nộp trước 30 tháng 11 hàng năm.

Do đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình đề nghị Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình khẩn trương nộp Quỹ PCTT Thành phố theo Thông báo số 98/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tân Bình.

Danh sách tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn quận nộp Quỹ PCTT Thành phố năm 2023 được đăng tải trên:

- Cổng thông tin điện tử quận Tân Bình (chọn mục Tin tức, chuyên mục Kinh tế)  https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

- Website của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh:

https://phongchonglutbaotphcm.gov.vn/index.php/quy-phong-chong-thien-tai

(chọn chuyên mục: Quỹ phòng, chống thiên tai à Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2023à quận Tân Bình)

Trân trọng!

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA