Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai đến các cơ quan, đơn vị về giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước như sau:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân quận cần rà soát hoạt động thu nộp và chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, xây dựng kế hoạch giảm giao dịch bằng tiền mặt; tăng cường thực hiện thanh toán chi trả các khoản chi trợ cấp tổ dân phố, khu phố, dân quân... tại phường, các chương trình an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân.

- Phối hợp với Ngân hàng thương mại mở thẻ tín dụng mua hàng và sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ tín dụng, đảm bảo đến hết tháng 10 năm 2022, quận đạt tối thiểu 30% đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc mở thẻ và sử dụng thẻ tín dụng phục vụ các hoạt động chi tiêu công.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích Người dân trên địa bàn tăng cường giao dịch điện tử đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, …

Thanh toán không dùng tiền mặt (hay còn gọi là thanh toán điện tử) để hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0 và là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần đi đầu trong thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn mọi người cùng tham gia, từ đó thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, góp phần phát triển đất nước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chia sẻ clip tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện truyền thông: 

(Mời quét mã QR Code trên điện thoại di động để truy cập vào đường link tải clip tuyên truyền)

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Q.TB

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA