Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính tháng 9 năm 2020

Báo cáo số 81/BC-VP-CCHC ngày 05/10/2020 về Kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính tháng 9 năm 2020. Tải tập tin toàn văn tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA