Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 3 Tổ chức hội nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 07-CT/QU ngày 29/7/2019; Nghị quyết số 17-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình. Vào lúc 08 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

 

Tại buổi hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã đánh giá những kết quả đạt được những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua. Qua đó cũng chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến một số sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, Đảng ủy cũng quán triệt, phổ biến đến Cấp ủy các chi bộ, Ban điều hành khu phố, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể phường Nghị quyết số 121-NQ/ĐU ngày 28/8/2019 của Đảng ủy phường về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn và tiến hành cho Cấp ủy chi bộ 05 Khu phố ký bản cam kết nội dung về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn khu phố, tổ dân phố.

Theo đó, các cấp ủy chi bộ khu phố chịu trách nhiệm trước Đảng ủy phường trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng; tăng cường công tác giám sát và kịp thời phản ánh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng để Ủy ban nhân dân phường kịp thời xử lý, giúp công tác quản lý  Nhà nước về trật tự xây dựng ngày càng đi vào nề nếp hơn.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website