Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Danh sách câu hỏi
Người hỏi: lê tạ - Ngày hỏi: 30/09/2019
Tiêu đề : hỏi về an ninh xã hội
Nội dung: hỏi về an ninh xã hội
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 30/09/2019
Nội dung: đã trả lời
Người hỏi: lê tạ - Ngày hỏi: 30/09/2019
Tiêu đề : lê tạ
Nội dung: lê tạ
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 30/09/2019
Nội dung: đã trả lời
Người hỏi: Nguyễn Thanh Phương - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Nội dung: Cho tôi hỏi về thủ tục và quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Mời Ông (bà) truy cập vào đường dẫn https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/web/neoops/thu-tuc-hanh-chinh để xem thủ tục và cách thức thực hiện
Người hỏi: Nguyễn Trang - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi về tình hình an ninh trật tự
Nội dung: Hỏi về tình hình an ninh trật tự
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Trả lời nội dung câu hỏi
Người hỏi: Trang - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi thông tin DVTT
Nội dung: Hỏi thông tin DVTT
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Trả lời

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website