Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Danh sách câu hỏi
Người hỏi: lê tạ - Ngày hỏi: 30/09/2019
Tiêu đề : hỏi về an ninh xã hội
Nội dung: hỏi về an ninh xã hội
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 30/09/2019
Nội dung: đã trả lời
Người hỏi: lê tạ - Ngày hỏi: 30/09/2019
Tiêu đề : lê tạ
Nội dung: lê tạ
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 30/09/2019
Nội dung: đã trả lời
Người hỏi: Nguyễn Thanh Phương - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Nội dung: Cho tôi hỏi về thủ tục và quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Mời Ông (bà) truy cập vào đường dẫn https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/web/neoops/thu-tuc-hanh-chinh để xem thủ tục và cách thức thực hiện
Người hỏi: Nguyễn Trang - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi về tình hình an ninh trật tự
Nội dung: Hỏi về tình hình an ninh trật tự
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Trả lời nội dung câu hỏi
Người hỏi: Trang - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Hỏi thông tin DVTT
Nội dung: Hỏi thông tin DVTT
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Trả lời
Người hỏi: Gửi câu hỏi - Ngày hỏi: 02/10/2019
Tiêu đề : Gửi câu hỏi
Nội dung: Gửi câu hỏi
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 02/10/2019
Nội dung: Trả lời câu hỏi
Người hỏi: Trang - Ngày hỏi: 07/10/2019
Tiêu đề : Trang
Nội dung: Trang
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 07/10/2019
Nội dung: trả lời
Người hỏi: 123 - Ngày hỏi: 09/10/2019
Tiêu đề : 123
Nội dung: 123
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 09/10/2019
Nội dung: 123
Người hỏi: 123 - Ngày hỏi: 09/10/2019
Tiêu đề : 123
Nội dung: 123
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 09/10/2019
Nội dung: 123
Người hỏi: Nguyễn Trường Tôn - Ngày hỏi: 17/01/2020
Tiêu đề : nguyên quán và quê quán
Nội dung: Theo khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014 :Quê quán của một người khi được đăng ký khai sinh sẽ được xác định theo quê quán của người cha hoặc người mẹ đẻ của họ . Nhưng con tôi khi đi làm giấy cmnd thì lại không được lấy nguyên quán của mẹ nó ! vậy tại sao lại vậy và có cách giải quyết gì không ??? mang đến họ lại không cho lấy mà còn đòi làm 1 tờ giấy khai sinh mới cho con tôi mới được ?? vậy ai đúng ai sai ??? và có thể thì hãy cho tôi biết hết các cách để lấy nguyên quán và quê quán ??
Người hỏi: Nguyệt - Ngày hỏi: 16/05/2020
Tiêu đề : Test
Nội dung: Nội dung test
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 16/05/2020
Nội dung: nội dung trả lời

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website