Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Danh sách câu hỏi
Người hỏi: Nguyệt - Ngày hỏi: 16/05/2020
Tiêu đề : Test
Nội dung: Nội dung test
Người trả lời: Tri Quan - Ngày trả lời: 16/05/2020
Nội dung: nội dung trả lời

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website