Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

ĐẨY MẠNH HIỆU ỨNG LAN TỎA TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Ngày 02/6/2020, Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận Tân Bình tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhán tại thành phố Hồ Chí Minh) và tuyên dương gương 5 tập thể, 6 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác (giai đoạn 19/5/2019 – 19/5/2020).
Để kịp thời tuyên dương khen thưởng tác tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên noi theo. Năm 2019, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác, đảng ủy đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên công chức tại các chi bộ phòng, ban trực thuộc phát huy năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, bức xúc của nhân dân trong quận với các việc làm cụ thể như: Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của thành phố là “Năm đột phá về cải cách hành chính”, mỗi cơ quan, đơn vị chọn một công trình, việc làm cụ thể, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tập trung cao độ cho việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ.

Danh mục Danh mục